Teelttip Sevance: 13 juni 2016

Sevance de nieuwe middel trostomaat met smaak

De stand van zaken
In de afgelopen periode bijna alle weer typen gehad die op deze breedte graad in een jaar voorkomen. In week 19 een etmaal buiten van bijna 20C, dan in week 20 weer 9C eraf en in week 2 weer mist en hevige regenval alsof het september is. Het enige wat we misten is vorst! Dit geeft wel aan dat de klimaatregeling en de sturing van het gewas dagelijks aan passen en bijstellen van het klimaat en instellingen is. Met name de ventilatie instellingen vragen veel aandacht. Zoals in de vorige maling al geschreven is Sevance door wat langer op 6 vruchten per tros te snoeien duidelijk vlotter in productie gekomen. Nu is de periode aangebroken dat Sevance het verschil in productie en kwaliteit gaat maken.

Opvallend is het verschil in lengte groei ten opzichte van 2015. In de laatste 10 weken zien we 2-3 cm minder lengtegroei ( of strekking) op een bedrijf waar Sevance vorig jaar ook geteeld is. De ochtend wat koeler houden en beter inspelen op de licht/temperatuur verhouding spelen hier een rol.

Plantbelasting en trossnoei.
De plantbelasting is nu opgebouwd naar maximaal en zal stabiel hoog blijven tot week 30. We zien nu plantbelastingen tussen 160 en bijna 200 vruchten per m2. Optimaal voor doorgroei en en voldoende troskracht is nu een plantbelasting van 175 vruchten per m2. Aanmaak en oogst houdt dan beter een gelijke tred. Een aanmaak van rond de 20 vr/m2 en dito oogst zorgt voor regelmaat en kwaliteit. In week 21 en 22 is wel wat vertraging ontstaan in de zetting. De tros is zwakker geworden en de punt komt minder mee. Duidelijk een tros om wat harder op te snoeien => 6 max dus in week 23.

De plantbelasting zal bij normaal “zomer” weer tot week 30 stabiel blijven. Trossnoei blijft op 6 of snoei op -2 en max 7 vruchten per tros. Vanaf week 30 maximaal op 6 vruchten per tros snoeien.

Klimaat
Klimaat sturing blijft een dagelijks aandachtspunt in de teelt. De basis voor de komende periode is een koele nacht en streven naar een actieve dag zonder opsluiten van warmte en vocht. Sevance heeft zeker wel een piek op de dag nodig voor de bloemkwaliteit en afbloei. Als dit niet gebeurt en het etmaal blijft te laag gaan we te sterke bloemen zien en onregelmatige zetting. Dit was op enkele plaatsen in mei nog aan de orde. Voor de komende maanden zal de natuur voor voldoende tempratuur zorgen. Sevance blijft vrij open in de kop maar kan bij voldoende straling echt wel hoge dagtemperaturen verdragen. De lichtverhoging op straling kan nu vervangen worden door de vocht invloed. Dus bijvoorbeeld de basisventilatie temperatuur op de dag is 19C en hierop een verhoging van 4-5C vanaf een vochtdeficiet van 4 tot 8 gram. Hierdoor wordt een open klimaat gerealiseerd onder matige omstandigheden en bij meer instraling het vocht beter vastgehouden en zo gewerkt naar optimale groeiomstandigheden. Let goed op bij de overgang van namiddag naar voornacht. Het ventilatie setpoint gaat dan snel dalen en stuurt de ramen open. Hierdoor kan de net opgebouwde luchtvochtigheid te snel dalen. In deze periode is een vochtinvloed op de maximum raamstand van groot belang. Ook op verschil kastemperatuur en buitentemperatuur kan geregeld worden. Indien de kastemperatuur lager is dan buiten kunnen de ramen begrensd blijven => geen warmte ven buiten binnen halen dus!

De komende maanden blijft kas zo goed als 24 uur per etmaal wat open. Minimum raam instelling moeten nu wat hoger gezet worden en pas dicht lopen onder de stooklijn. De maximumstand regen blijft puzzelen met het veranderende klimaat. Zo hoog mogelijk! Liever wat inregenen dan benauwd. Let ook op min buis instellingen, hierdoor mag het niet warmer worden. Meer dan 40C is niet zinvol => klimaat regelen doen we de komende periode met de
ventilatie.

Watergift en EC sturing
Ook hier hollen en stilstaan met verdamping en opname. De wortelkwaliteit bepaald voor een groot deel de 2e helft van de productie. Een goede zuurstof voorziening van de wortel is noodzaak. Kijk nog eens kritisch naar de drainage van de matten. Zo nodig dit aanpassen met vergroten van de draingaten of er een bij maken. De overgang van sterk verdampend weer naar matig weer gaf nogal eens een ongewenste EC verlaging te zien. Te laag aanbod van voeding en nog een sterke groei veroorzaakt dit. Voorkom de dag met een EC van 3 a 3,2 te starten met afbouw op straling naar 2,7 EC.

Hoge productie te verwachten komende weken.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.