Teelttip Sevance: 15 maart 2017

Ook de 2e maand van 2017 zijn we niet verwend met uitbundige instraling voor Sevance.

In de eerste 10 weken van 2017 lopen we 5000 Js/cm2 achter op 2016. Het resultaat hiervan is aan de gewassen duidelijk te zien. Er zijn lage etmaaltemperaturen gerealiseerd, om het gewas nog enigszins heel te houden. Daarom zien we nu een flinke achterstand in de groei; trosontwikkeling en plantbelasting. De productie zal ook bij Sevance in april nog niet hoog zijn als vorig jaar.

Inspelen op de huidige situatie
Zoals gemeld is de plantbelasting nog laag als gevolg van de trage start. De toename van instraling en dus ook de groeipotentie nemen nu sterk toe. Waar we in januari en februari gereageerd hebben met een lage etmaaltemperatuur strategie kan dit nu andersom. Door de lage plantbelasting is er veel groei te verwachten; deze potentie moet zo goed mogelijk naar de vruchten gestuurd worden. Met het klimaat zal sterk op de lichtsom gestuurd dienen te worden, laat het gewas niet te sterk worden want dit kan grove bloemen veroorzaken die maar slecht zetten.

Als voorbeeld een gewas met 6 gezette trossen met een plantbelasting van 100 vr/m2.    

Sturing naar de vruchten blijft essentieel; de voornacht blijft nodig om dit te bereiken. Bij toename instraling wordt deze wel korter en actief naar de 14C toewerken. Indien 14C bereikt is kan weer opgestookt worden naar N2 => deze wordt verhoog met stralingssom. De basis in N2 is 16/17C met 2 a 3C lichtinvloed. In maart is het zeker zinvol om op stralingssom de N2 te verhogen om zo het etmaal te sturen naar de gewenste waarden. Op de dag blijft de basis 20/21C met een verhoging die uit de lichtverhoging komt of uit de p-band regeling.

Gewasmanagement
Het bijzetten van de extra stengel is dit jaar geen makkelijke opgave geweest. Een ronde extra laten zakken om alles goed in het licht te krijgen is echt nodig. Sevance toont vrij open van boven, maar toch kan er met 2 bladeren per tros geteeld worden. Met 2 bladeren per tros blijft de trossteel net wat korter en het snoeien gaat vlotter door meer overzicht. Ook is er een besparing op bladsnijden onderin.

Een extra rondje zakken en verdelen is nodig alle stegels goed in het licht te zetten

Trossnoei

Snoei op 7 vruchten per tros komt rond week twaalf in beeld. Uitgaande van het optimale vruchtgewicht voor Sevance => 120-130 gr! Als de product specificaties een lager vruchtgewicht aangeven is dit best lastig tijdens de periode van balans zoeken. De zetting in de tros moet snel genoeg gaan om de 7e vrucht vlot genoeg te laten kleuren. De afgelopen jaren hebben toch wel uitgewezen te vroeg op 7 snoeien geen voordeel is. Vanaf de oogst op – 2 snoeien heeft vorig jaar prima gewerkt.

Vanaf week 12 kan er bij voldoende kracht op 7 gesnoeid worden

Klimaat in maart/april

Maart is al weer 2 weken onderweg dat betekend dat we te maken hebben met zeer sterk wisselende omstandigheden. Hoge pieken met instraling en maartse buien wisselen elkaar af. De meetboxen ruim boven het gewas hangen geeft een snelle reactie op de luchtramen.

Sevance vraagt bij instraling een hoger temperatuur niveau. Een sterke directe lichtverhoging op de ventilatie geeft een benauwd en sterk wisselend klimaat. Beter is om te werken met lichtsomverhoging en een ruime P-band. Het doel is om de temperatuurpiek te bereiken met wat ventilatie => stoom afblazen dus.

De etmaaltemperatuur strategie blijft sterk afhankelijk van de lichtsom en plantbelasting.

Reageer per dag op de straling die het gewas te verwerken krijgt. Bij traag reageren op meer instraling wordt de tros trager met grove bloemen. Bij Sevance is de reactie op de kopdikte veel minder sterk dan bij andere rassen.

Indien er zetting op alle stengels is 1C verhoging van etmaal per 250 – 300 Js/cm mogelijk op het basisetmaal.

Bij een generatieve stand en een vlotte afbloei is de temperatuur doortrekken tot zon onder niet meer nodig. Bij een sterke stand en grove bloemen is dit de maatregel om de bloeihoogte en afbloei te verbeteren.

Gebruik van het scherm
Het energiescherm is nog nodig om met name in de nanacht de temperatuur te halen en de verticale tempverschillen zo klein mogelijk te houden. In lichtrijke periode is meer mogelijk met het scherm door de lichtsom verhoging op de N2 temperatuur. De sterk groeiende gewassen produceren ook behoorlijk vocht. Als eerste wordt de voornacht gebruikt om vocht af te voeren en de gewasverdamping te verlagen. Bij opstoken naar N2 sluit het energiescherm, vocht afvoeren is dan mogelijk met ventilatie boven het schermdoek. Het scherm blijft dan 100% gesloten wat een betere horizontale temperatuur verdeling oplevert en dus een veel gelijker kasklimaat. Aandachtspunt is wel dat de ramen weer dicht moeten zijn als s’morgens het scherm open gaat.

Samengevat gebruik de toename van instraling eerst om Sevance weer uniform te krijgen. Speel daarna direct in met aanpassing op het etmaal om weer wat snelheid op het gewas te maken. Denk in plant/koptemperatuur met gebruik van het energiescherm => een te koude kop geeft grove bloemen en gemakkelijk miszetting. Met trossnoei kan er geschakeld worden naar 7 vruchten per tros als de koppen uniform zijn. Indien de oogst goed op gang is kan er op -2 gesnoeid worden.

Succes en op naar de eerste oogst

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.