Teelttip Sevance: 23 augustus 2016

Sevance de nieuwe middel trostomaat met smaak

De stand van zaken
De zomer van 2016 geeft niet overal een zomers gevoel. Twee warme perioden waar we het mee moesten doen. Ook met instraling zijn we niet verwend.

Deze omstandigheden hebben natuurlijk invloed gehad op de teelt van Sevance. In juni schreven we over een moeilijke tros als gevolg van de dip in week 21 en 22, dan kunnen we dit nu weer herhalen. Het is wat halen en brengen met de troskracht. Alleen weten we nu zeker dat herstel veel moeilijker is vanwege te verwachten lichtsom die nu vlot afneemt. Als we kijken naar de gevolgen voor de groei en ontwikkeling deze zomer zien we dat er in de laatste 10
weken t/m week 32 de tros aanmaak met 0,5 tros vertraagd is in vergelijking met 2015. de uitdaging is om dit gemis nog te compenseren in het gemiddeld vruchtgewicht.
De telers die in 2016 Sevance voor het eerst op het bedrijf hebben zijn soms verrast door de sterke groeikracht en de invloed hiervan op de tros en zetting. Tussen tros 4 en 9 moet de balans in de plant gemaakt worden door voldoende vlot telen met sterke generatieve acties. Dit is dan vooral sterk reageren op toename instraling. Sevance heeft van nature een wat grove bloem. In koudere/trage hoeken wordt de bloem te grof en ontstaan problemen met de zetting.

Trossnoei en trosbehandeling
Nu kracht vasthouden op in de teelten die lang doorgaan is belangrijk. In deze periode een paar trossen op 5 snoeien is een goede actie. Bij Sevance een tros eruit halen is niet aan te raden; dit geeft een te sterke invloed op de grofheid en kans op zwelscheurtjes. Als in de eerste helft van september de laatste zetting gerealiseerd wordt is snoei op 5 niet nodig. Dan kunnen de laatste 3 trossen op 7 gesnoeid worden indien de zetting en opvolging in de tros dit toelaat.

Hier een mooi voorbeeld van trosbehandeling door trosschrappen.

Het meest belangrijk is dat de trossen niet mogen knikken. Sevance heeft van nature een wat stekerige trosstand. In de proeven van 2015 is er vaak geen of

te laat trosbehandeling gedaan. De les hieruit was dat Sevance dit wel nodig heeft om tot een optimaal resultaat te komen.

De omstandigheden worden door afnemende straling en gemiddeld hogere luchtvochtigheid veel vegetatiever. Vanaf deze week is trosbehandeling
gewenst om kniktrossen en verlies van trosgewicht te voorkomen. De trossen gaan beugelen of schrappen is nodig om kniktrossen te voorkomen. Bij
trosschrappen is het stadium van de tros bepalend voor het resultaat. De lengte van de trossteel van stam tot 1e bloem maximaal 4-5 cm en de 1e
bloem op springen is ideaal. Beugelen kan meer achteraf gedaan worden en is wat minder afhankelijk van het stadium.

Gewasmanagement
Ook in Sevance neemt de bladlengte weer toe. Al is deze nooit laag geweest, waarden lager dan 43 cm zijn we niet tegen gekomen. Het open houden van het gewas is een positieve actie. Op veel bedrijven is gewerkt met 2 bladeren per tros. Dit heeft duidelijke voordelen met betrekking tot het open houden van het gewas. Het snoeien van de trossen gaat vlotter en wordt ook beter uitgevoerd door het open gewastype. Problemen met witte vruchten als gevolg van te hoge temperaturen zijn in 2016 niet aan de orde. In deze fase van de teelt is 2 bladeren per tros standaard. Blijf wel een “klein” kopblaadje uit de kop halen. Bij groter dan 20 cm kan dit de platspanning in de kop beïnvloeden => gevolg slappe kop en grote wonden zijn een invalspoort voor schimmels.

Minder blad in de kas heeft een directe relatie met de stuurbaarheid van de relatieve luchtvochtigheid. Gewas wat er niet is hoeft niet opgewarmd te worden.

Open gewastype met 2 bladeren per tros.

In augustus weer naar 12-14 bladeren per stengel gaan sturen en in september naar 10-12 bladeren per stengel. De tijd van toppen komt er ook weer aan. In principe zo klein mogelijk toppen om alle energie naar de laatste tros te sturen. Maar het is zekerzinvol om 2 bladeren boven de laatste tros aan te houden om deze goed in te draaien en afscheuren voorkomen. Het wordt een zware tros!

Klimaat
Het van nature open gewastype van Sevance is in het najaar een voordeel. Meer luchtstroming en licht inval dieper in gewas zal schimmelziekten minder kans geven. Met de klimaat sturing is het nu van groot belang de stengelbos droog te houden en de plant wat op gang te brengen gedurende de nanacht en ochtend. De eerste koudere nachten met meer uitstraling zijn reeds gepasseerd. Werk met de klimaat sturing altijd min of meer tegengesteld aan de natuur. Dus bij koel weer wat hogere nanacht temperatuur instellen. Ook voor de doorkleuring van de laatste vruchten aan de punt van de tros is een nanacht van 17-18 C belangrijk. Rond zon-op mag de temp dan wel met 1 C zakken ten behoeve van de tros. In de nanacht is warmte inbreng noodzaak om het gewas gezond te houden. Een buis van 35 tot 40C afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. Bedenk goed dat de meetbox hoog in de kas hangt en dat het onderin zonder buis altijd vochtiger is.

De zon heeft in augustus en september nog voldoende kracht om de kas op te warmen. Deze potentie zo goed mogelijk benutten in combinatie met voldoende CO2 aanbod. Extra CO2 in deze periode betekende direct sterkere trossen en een hoger vruchtgewicht. Goed naar de combinatie raamstand /temperatuur/CO2 kijken; benut de verdampingscapaciteit van het gewas om te koelen en zo de raamstanden te beperken als het kan. Bij 100% instraling mag de temperatuur weer naar 26C; dus weer wat lichtverhoging op een hoog niveau ( 400-500 watt) kan weer.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.