Teelttip Sevance: december 2016

Het is weer bijna kerst en het jaar 2016 voor Sevance is zo goed als afgesloten.

De teelt zit er overal op en de nieuwe teelt staat in de kas of in de opkweekfase. Sevance heeft zich ook in 2016 laten zien als een betrouwbare partner. Een hoog kwaliteit niveau en smaak gecombineerd met een goede productie in het middeltros segment. Voor eenieder die dit ras al een jaar geteeld heeft is een evaluatie van het seizoen belangrijk en aan de verbeterpunten te gaan werken. In de komende mailingen gaan we hierop in.

Opkweek
De opkweek is een belangrijke periode bij de opstart van de teelt. Indien een volwaardige plant thuiskomt die binnen 10-14 dagen bloeit zijn er al minimaal 3 trossen gevormd in deze plant. Dit is al bijna 10% van het totale aantal trossen. Sevance groeit vlot in de opkweek; in vergelijking met andere rassen 1-2 dagen snellere ontwikkeling. De sturing moet vanaf 1 week na toppen van de planten naar generatief gaan. Dus D/N-verschillen gaan maken van 3-4 0C. Ook de planten binnen 3-4 dagen uitzetten na toppen werkt goed op de generativiteit. Bij Sevance is het wenselijk om het 2e blad in te nemen tijdens de opkweek. Hierdoor blijven de scheuten gelijker en wordt beschaduwen van de buurplanten voorkomen.
De laatste fase van opkweek moet de pot EC omhoog => kleur op de plant! In de laatste fase opkweek dag 48 t/m 55 na zaaien sterk aan generativiteit en kracht werken. Etmaal gaat terug naar ongeveer 17C met 16-18 uur belichting. Doel kracht in de plant met een sterke tros. Dus wel actief ontvochtigen met een middagpiek ten behoeve van de generatieve prikkel.

Planten thuis
Op een aantal bedrijven staan de planten in de kas en de anderen volgen de komende twee weken. De hoofdmoot van de planten is geënt en getopt op het 2e blad. De 1e tros zit vaak op het 6e of 7e blad van de scheut dus relatief weinig bladoppervlakte onder de tros. Dit geeft de eerste tegenstelling in de teelt, er moet nog bladoppervlakte gemaakt worden en een goede tros.
De planten direct wijd zetten en recht aanbinden geeft de beste lichtopvang in de startfase. Dit gaan we ook in januari terugzien in de trosontwikkeling.

Al het plantmateriaal wat in de kas staat waar de tros met het blote oog zichtbaar is vraagt op dit moment een flinke generatieve sturing. De plant generatief maken doen we vooral met het prikkelen van de verdamping overdag.
De nachttemperatuur wordt gebruikt om ruimte te creëren om overdag te kunnen pieken.
Indien er gewerkt wordt met vast AC-folie vraagt de temperatuur strategie nog meer aandacht.
Door de hoge buitentemperatuur is er weinig energie input. De kastemperatuur loopt makkelijk te ver door. Dit mag niet geaccepteerd worden. Onder deze omstandigheden moet er boven het scherm geventileerd worden. Dit kan permanent met een minimum raam instelling die eruit loopt als de kastemperatuur lager wordt dan de berekende verwarmingstemperatuur. Ook direct ventileren boven de stooklijn met de normale ventilatie instellingen.
De stokken gebruiken om de planten optimaal te verdelen in de kas.

Voorbeeld van temperatuurlijn

  • VN tussen 13 en 14C => bewolkt of helder weer; lengte VN ook aanpassen.
  • NN basis 16C met een lichtsom van 1-2 C tussen 150 en 350 Js/cm
  • VM begin -1 uur ten opzichte van zon-op vaste basis 16C tot 1 uur na zon-op. Dus de lichtsom verhoging stopt op -1 t.o.v. zon-op. Daarna rustig opstoken naar Namiddag => 13.00 uur op temperatuur.
  • NM basis 21 => hier moet de generativiteit gemaakt worden! Energie input nodig! Licht verhoging direct + 2-3 en verdamping prikkelen met buis. De plant moet op kleur komen. Bij lage stralingssom terug naar VN vanaf anderhalf uur voor zon-onder.

Watergift
Het merendeel van de Sevance zal naast het platgat beheerst worden tot bloei van tros 1. Zorg dat het watergebruik goed gemonitord wordt met de watergehalte meter en de weegschaal. Om de beste generatieve prikkel te behouden de watergift beperken tot de ochtend en de avond. EC-gift tussen 3,5 en 4 gemeten uit de druppelaar. Let op dit wijkt nogal eens af van wat er op het beeldscherm wordt afgelezen. Het gaat erom dat het de sturing plaats vindt door verdamping en niet door krengerig staan als gevolg van een droge pot.

Teeltsturing
Sevance heeft van nature een vrij slanke uitstraling in de kop. Bij beoordeling vooral naar de troskracht kijken en minder naar de kopdikte. Als de plant te krachtig wordt als gevolg van te weinig prikkeling of te koud => kan gebeuren als de kopdikte verkeerd beoordeeld wordt => dan is de zetting het eerste wat stagneert. Dit kan optreden bij tros 3 en later in de teelt ook door toename kracht en te weinig reactie op etmaaltemperatuur. Streven is een lage basis temperatuur en direct reageren op toename straling. Het bijzetten van de extra koppen is bij Sevance vakwerk! In de week voorafgaand aan de dief laten staan moet er kracht gespaard worden. De dief blijft makkelijk te ver achter op de hoofd stengel. Ook met vastzetten vraagt dit extra aandacht.

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017 gewenst!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.