Teelttip Herfsttomaten: week 44 2017

De lichtsommen zijn deze week voor de herfsttomaten zeer wisselend geweest.

De lichtsommen zijn deze week voor de herfsttomaten zeer wisselend geweest. 

Weer:
De lichtsommen zijn deze week zeer wisselend geweest. Enkele dagen met echt te weinig licht (< 250-300 joule/ dag). Wat de temperaturen betreft zijn die zeer hoog geweest voor de tijd van het jaar, en dan vooral in de nacht.

Voordeel is weinig energievraag ten opzichte van vorig jaar. Wat betreft de komende dagen blijft het wisselvallig en gaan de temperaturen iets dalen maar blijven nog redelijk voor wat we kunnen verwachten in deze periode van het jaar.

Teelt:
De groeiomstandigheden zijn de laatste dagen goed geweest. We hebben (en moeten) veel kunnen luchten de afgelopen week en dit komt het gewas goed ten goede. Het blad is op de meeste bedrijven dikker geworden.

Qua grofheid van de vruchten zien we op de meeste bedrijven een sterke toename van de eerste tros. De meeste planten komen generatiever te staan, meer afhangend blad. Groeivlekken komen we overal tegen op de bovenste bladeren, dat is in deze periode normaal. Groeivlekken zien we vaak flink toenemen enkele weken nadat de kop eruit is, maar vaak nemen die hierna niet meer extreem toe. Enkele dagen te weinig licht en soms ook nog te hoge etmaal temperaturen geeft afname van kracht van de plant en wortels.

Hier en daar zien we ook de eerste symptomen van moeilijke ijzer opname in de top van de plant. Een hoge pH in het substraat en minder goede haarwortels zijn vaak de oorzaak.

De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar blijft. Ook qua eerste oogst zullen we rekening moeten houden met enkele dagen later. Kijk maar naar de temperatuurgraad uren die er gerealiseerd zijn, dit geeft een indicatie van wanneer ongeveer de eerste oogst te verwachten is.

Klimaat:
Ook bij de gewassen waar men 5 trossen heeft aangehouden die vooraf niet gepland waren is de zetting gerealiseerd. Maak deze trossen niet te groot (eventueel. 5 vruchten bij bijvoorbeeld Speedella en ook Tourance) als men nog ruim na 20 oktober zetting heeft gekregen.

Blijf sterk lichtafhankelijk sturen om gewassterkte te behouden. Men krijgt de komende periode vaak minder licht dan men aan plantbelasting (onderhoud) nodig heeft. Dus interen van de plant is mede alleen te voorkomen door de etmalen aan te passen aan het licht. Ga op zonnige dagen (450-500 joule) in de nacht hoger in temperatuur zitten dan b.v. op dagen < 250 joule. De plantactiviteit in de ochtend wel sturen met dagtemperaturen die op niveau liggen. Zolang de planten voldoende kracht vertonen in de ochtend niet te laag gaan zitten Te denken valt aan minimaal ± 16- 16,5gr, afhankelijk van de buiten omstandigheden en kracht van de plant. Bij zonnig weer overdag en lage nachttemperaturen eerder en hoger op dagtemperatuur zitten dan bij bewolkt weer met hoge nachttemperaturen.

Vooral Bij Prunus en Tourance opletten dat men niet te koud gaat zitten i.v.m. de kwaliteit.

Daarbij wordt de scheurgevoeligheid bij gevoelige rassen veel groter als men laag in de nacht gaat zitten. Tracht niet < 13,5-14 gr te gaan en zorg dat er altijd iets buis inzit in de nacht. Zorg altijd voor iets klimaat onderin bij de wortels.

Zorg wel bij opkomend licht dat er voldoende snel gelucht gaat worden. Sommige telers werken dan met een periode van lager ingestelde dag en ventilatietemperatuur om de ramen open te krijgen. Tracht de etmalen niet te ver < 15,5-15,8 gr te realiseren i.v.m. uitgroei van de vruchten en kwaliteit. Blijf echter op activiteit van het gewas sturen en dit is vaak nog belangrijker dan etmaal temperaturen.

 • In de nacht eventueel nog verder omlaag (bij te weinig licht) mits er overdag meer 1-2 uur op verdamping wordt gewerkt (18-19 gr) Disassimilatie tegengaan is etmalen verlagen.
 • Gebruik maken van ventilatoren.
 • Bij hogere temperaturen de komende dagen (dag > 15-17 gr) en bewolkt weer (geen uitstraling en mede daardoor hoge planttemperatuur) met voldoende lucht naar de nacht gaan.
 • Niet schermen bij bewolkt weer, en nachttemperaturen < 8-9 gr verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid.

Kwaliteit:

 • De groene delen van de tros sterk houden is vaak een hele opgave bij de herfstteelt. Lichthoeveelheden zijn vaak minder dan de 100 joule/ tros. Daarbij worden de etmalen vaak laag ingesteld om het rijpingsproces niet te versnellen, en het gasverbruik niet te hoog laten worden e.d. zodat er vaak te weinig actief geteeld wordt. Wat er wel gedaan kan worden is het gewas zo open mogelijk te houden zodat de trossen in het licht komen te hangen. Sommige gewassen zijn vanaf het planten al zeer open, bekijk hier of er de komende weken alsnog geheel of gedeeltelijk een blad moet worden weggehaald.
 • Telen met activiteit d.m.v. buisvraag van 40 gr in de ochtend. Activiteit onderin het gewas en stroming van warmte langs de plant blijft belangrijk i.c.m. voldoende luchtuitwisseling.
 • De Ec gift nog steeds hoog houden. Streef naar 3,0 meegeven mits de Ec niet gaat stijgen > 5-5,5 ms.
 • Blijf sturen op voldoende opname van voeding, dus activiteit realiseren. Dit kan door te luchten op zachte warme omstandigheden en buisinvloed in de ochtend en iets buisinvloed op donkere dagen. Enkele uren per dag sturen op water opname en dan vooral op donkere dagen door temperatuur gedurende enkele uren in de middag iets hoger te zetten b.v. 18-19 gr. Afhankelijk van sterkte vegetatief/generatieve plantstand.
 • Bij sommige rassen en gewassen zijn de vruchten zeer grof, let op dat de vruchten niet condenseren in de ochtend. Tijdig opstoken ruim voor zon op (2 uur) en opletten op te snel stijgende temperatuur.
 • Lucht kort of zelfs beneden de stooklijn bij zacht zonnig weer.
 • Tracht niet te veel goudstippels te krijgen (calcium overmaat). Actie= tijdig kalium omhoog.
 • Schermen de komende periode alleen doen als men voldoende buis eronder kan houden. Sluit het gewas niet op en anders flink luchten boven het scherm

Voeding:
Nu men bij de vroege plantingen aan het oogsten is ziet men vaak op de warmste hoeken magnesiumgebrek ontstaan. Tot nu toe zien we over het algemeen zeer weinig tot geen magnesiumgebrek.

De Magnesium gift hooghouden, in de plantensap analyses ziet men de opname van magnesium afnemen. Vaak is de calciumgift nog te hoog = antagonisme. Magnesium blijft een belangrijk element wat betreft fotosynthese = gewas “groen” houden. Gezond sterk blad geeft een betere uitgroei van vruchten.

Verder is de kali vraag nog hoog. Bij de bedrijven die plantensap analyses laten nemen zien we dat de vraag bij veel toename van vruchtgroei (nu) erg hoog is. Vooral nu men weinig water gaat geven zeker zorgen voor extra kali Tracht de kali in de drain ten opzichte van de calcium niet kleiner dan 2-3 mmol te laten worden in de uitgroei fase van de vrucht. Tijdelijk extra kali meegeven 2-3 mmol op standaard

Verdere aanpassing van enkele elementen nu de groei afneemt.

 • Chloor is nog vrij hoog= gift verlagen of helemaal eruit halen.
 • Tracht bij hoge Na en Cl cijfers niet te recirculeren, er wordt toch immers zeer weinig drain gemaakt.
 • Laat de Ec in de drain niet oplopen >5-5,5 en hoger. Zouten kunnen nog een grote rol gaan spelen in de groei van de plant en uitgroei van de vruchten
 • Sporen gift en dan vooral de Fe en Mn en borium (losse vruchten en groene delen) hooghouden. Opname is vaak slecht bij hoge pH. Mangaan in chelaat vorm meegeven.
 • Bij gebrek van b.v. ijzer en mangaan extra meegeven via het druppelsysteem.

Watergift:
De afgelopen donkere dagen zien we grote verschillen in de wijze van water geven. Het blijft zaak om een goede lucht/water verhouding in het substraat te krijgen. Het vochtgehalte van het substraat mag bij zulke dagen niet stijgen en dit ziet men snel gebeuren als de men te weinig intering realiseert.

 • Beurtgrote aanpassen zodat men toch iets drain krijgt bij de laatste beurt. Beurten van 400-500 ml op donkere dagen.
 • Geef op donkere dagen in een korte periode water.
 • Start en stoptijden aanpassen aan de klimaatomstandigheden en intering.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.