Teelttip Herfsttomaten: 18 september 2017

Koud en regen en veel te weinig licht voor de herfsttomaten!

Het herfstseizoen voor de tomatenteelt is weer begonnen. Evenals het weer waar het momenteel ook wel lijkt of het herfst is. De eerste teelten van Speedella zijn enkele weken terug al geplant de laatste worden de komende week geplant.

Rassen:
In hoofdzaak heeft men dit jaar gekozen voor Speedella en het grootste gedeelte hiervan is getopt. In het kleinere segment staat bij de ronde tomaat Tourance en Prunus. Het areaal van deze beide rassen is echter kleiner dan afgelopen jaar. Het areaal herfsttomaten is de afgelopen jaren praktische gelijk gebleven.

Plantmateriaal:
Ten opzichte van vorig jaar hebben de planten over het algemeen iets minder volume. Verder zijn de planten iets minder ver in ontwikkeling wat betreft het aantal dagen bloei na het planten. Het mindere licht en de lagere temperaturen ten opzichte van vorig jaar tijdens de opkweek, zijn hierin van grote invloed geweest. De eerste tros zit bij de getopte planten, bij sommige partijen op het zesde en bij andere weer op het vijfde blad. De tros op de vijfde oksels geeft vaak iets generatievere planten en dit vraagt een wat rustigere start qua temperaturen dan bij de planten waar de eerste tros één blad hoger zit. Het aantal bloemen wat op de eerste tros is voldoende, zes tot zeven vruchten is bij de meeste partijen voldoende. Bij de kassen met Tourance (niet getopt) ziet men enkele dagen later bloei. Vorig jaar had men al bloei bij het planten, dit jaar zal dit nog enkele dagen duren.

Enkele aandachtspunten:

  • Phytium is bij de herfstteelt tomaat vaak een “sluipmoordenaar” in het begin ziet men z.g. bijna niks en tot er belasting op komt dan ziet men bij deze planten duidelijk minder gewasontwikkeling ontstaan. Daar er vooraf aan de tomatenteelt vaak al twee komkommerteelten hebben gestaan is de druk van phytium vaak hoog. Veel oude wortels en ook vaak te natte matten. Vaak wordt er tijdens de teeltwisseling een bestrijding met AA Terra uitgevoerd. Na het planten zal men zeker in de eerste 7- 10 dagen een nog goede bestrijding moeten uitvoeren tegen phytium. Verwacht men een hoge druk dan is aangieten van de potten beter dan druppelen van het middel.

  • De wortelontwikkeling van de getopte plant in de mat verloopt iets trager dan bij de ongetopte plant, houdt hier rekening mee. De plant is veel generatiever en heeft daardoor ook vaak een minder sterke wortelontwikkeling in het begin. Kijk bij het planten of de wortels onder de pot goed zijn en pas hier dan het klimaat en de watergift op aan.
  • Zorg dat de planten strak komen te staan. Doorhangende planten produceren minder.
  • Wil men bij een getopte Speedella meer dan vier trossen aanhouden dan het aantal vruchten per tros van de eerste en zelfs de tweede tros aanpassen. Vijf vruchten per tros is om een goede grofheid op het einde te hebben vaak het maximum.
  • Drain gaten opnieuw, open maken kan ook nodig zijn. Vaak zien we drain gaten die (gedeeltelijk) zijn dichtgegroeid met wortels.

Klimaat:
De basis in de herfstteelt tomaat blijft om maximale snelheid te maken met wat de plant aankan in de eerste weken van de teelt.
Voor de eerste dagen zal het opvangen van het klimaat waarschijnlijk noodzakelijk zijn, de overgang wat betreft microklimaat zal groot worden vanuit de plantenkweker naar de teler. Maak voldoende groeiklimaat overdag (lucht niet alles weg) bij de verwachte lage buitentemperaturen. De weggroei in de eerste dagen bepaalt het verdere verloop in de teelt. Teel actief met minimumbuis in de eerste dagen zodat de inworteling voldoende snel gaat. Afhankelijk van grofheid plant de etmaaltemperaturen in de eerste dagen aanpassen. Een getopte planten vraagt minder energie, ook in de avonduren kijken of men een groeiklimaat kan realiseren door eventueel de luchtigs strategie aan te passen.
Bij de grove rassen waar men getopte planten heeft zullen de etmalen in het begin niet te hoog mogen zijn. De grofheid van de plant (kop, gewicht plant e.d. ) bepaalt het stook regime. Tracht de plant dan zo te sturen dat bij de bloeiende plant toch iets overschot (krul e.d.) wordt gerealiseerd.
Bij Tourance (ongetopt) blijft het zaak om maximaal tempo te maken. Van belang blijft echter om voldoende kracht in de plant te houden /krijgen. Etmalen van 22-24 gr zullen vaak gerealiseerd kunnen worden, mits er overschot is.
Bij getopte planten vanaf start teelt CO2 meegeven.

Voeding:

  • Voldoende Calcium meegeven in het start schema (Ca gift gelijk of iets hoger dan Kali gift). Laat wekelijks een druppelmonster nemen.
  • Eventueel ureum meegeven na goede inworteling i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden.
  • Ten opzichte van standaardschema 0,5-0,75 mmol extra magnesium meegeven.
  • Ec gift in de eerste weken minimaal 3,5 meegeven. De kwaliteit van de vrucht is hiervan afhankelijk. Verder sterke celopbouw maken voor de herfst.
  • Extra aanpassing Fe, en Borium en mangaan.

Watergift:
Tracht een snelle inworteling in de mat te realiseren en een goede doorworteling van het substraat. De matten zijn vanuit de komkommerteelt vaak te nat.
Een goed vertakt wortelgestel is essentieel voor een productief gewas en vooral kwaliteit van de vruchten. Te veel water geven in de startfase kan verder zorgen voor eerder magnesiumgebrek.
Vooral tros opbouw kan de komende tijd door de watergift beïnvloed worden. Steektrossen en trage afbloei van de tros geeft een minder kwaliteit van de vrucht.
De strategie van het water geven is hierin bepalend. Tot inworteling kan men overdag enkele beurten meer geven. Begin niet te vroeg met water geven, geef pas water als er voldoende verdamping is en er voldoende intering is geweest. Dit is afhankelijk van welk substraat er ligt en ook van het volume van het substraat.

Tijdig stoppen op donkere dagen is dan ook noodzakelijk!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.