Teelttip Herfsttomaten: 25 september 2017

De afgelopen week hebben we beduidend minder licht gehad dan vorig jaar voor de herfsttomaten.

De afgelopen week hebben we beduidend minder licht gehad dan vorig jaar voor de herfsttomaten.

Het lijkt soms wel echt herfst met dit koude schrale weer. Voor de komende dagen wordt er nog steeds geen echt najaar zomerweer voorspeld. Temperaturen worden laag in de nacht en overdag ongeveer 16-18 0C en soms zonnige periodes. Al met al geen echt groeiweer.

Teelt:
Deze week zijn de laatste herfsttomaten geplant. Door het mindere weer tijdens de opkweek is er ten opzichte van vorig jaar enkele dagen achterstand in ontwikkeling. Op zich is dit geen probleem daar de planten vorig jaar soms wel erg ver waren qua trosontwikkeling. Wel zien we best wel veel onderlinge ongelijkheid tussen de planten. Vooral bij de getopte planten ziet men dit veel meer voorkomen. Tracht deze goed uit te selecteren daar dit in een later stadium vaak de planten zijn met het eerste magnesium gebrek.

Bij de getopte Speedella zien we nu overal bloei bij het planten. De planten zijn over het algemeen voldoende grof en groeizaam. De verschillen in planttype zijn echter nog steeds vrij groot van te generatief en te weinig grofheid tot planten die voldoende inhoud/grofheid hebben en met voldoende sterke wortels. Door het rustigere weer (lagere etmalen en geen extreem veel licht) zien we over het algemeen betere trossen. Ook zien we meestal bij de eerste tros meer bloemen dan vorig jaar, meestal 6 tot 7.

Bij de teelten die er al minimaal één week instaan zien we ondanks het minder weer een voldoende groeizame plant.
Getopte planten die toch enkele dagen tot, een week na het planten redelijk wat overschot hebben. Echter de dag langer maken en hoge etmalen realiseren (b.v.>22 0C) is een utopie. Ook bij de niet getopte planten (Tourance) zien we dat deze etmalen momenteel niet nodig zijn om de plant in balans te krijgen. De snelheid van trosafsplitsing is beduidend trager dan vorig jaar. Twee weken na het planten kan men 3 trossen in bloei hebben. Dit jaar zien we bij de getopte Speedella dat dit nauwelijks haalbaar is. De tros opbouw is zeer goed te noemen bij de Speedella en Tourance, zoals we tot nu kunnen zien dit jaar weinig bonken en ook veel minder trossen met 3 of 4 vruchten/ tros.

Kwaliteit:
Het streven moet altijd zijn om productie te koppelen aan kwaliteit. In de herfstteelt is dit al vaak een hele opgave om dit tot het einde toe te realiseren. Tracht daarom rekening te houden met het snoeibeleid bij de eerste tros (5 of 6 vruchten bij Speedella?). Gaat u toch voor dat trosje extra, terwijl het qua datum eigenlijk niet kan. Allemaal zaken waar men de komende periode rekening mee moet houden. Wat betreft tros beugelen leert de ervaring dat dit bij de getopte Speedella niet nodig is. Trosstelen zijn voldoende kort zodat kniktrossen bijna niet voorkomen. Wel kan het zijn dat er weinig strekking op de trossen zit waardoor men in een later stadium meer kans heeft op het afduwen van vruchten. Iets hogere temperaturen opstoken in de ochtend (voor zon op al opstoken) waardoor men meer strekking krijgt kan al voldoende zijn. Tracht voldoende graaduren in de eerste tros te krijgen zodat deze er snel vanaf geoogst kan worden en dit zorgt altijd voor ruimte van uitgroei van de overige trossen onder lichtarme omstandigheden in nov/dec.

Klimaat:
Etmaal temperaturen kunnen bij de vroege plantingen (eind aug) waarschijnlijk al flink omlaag gezet worden (bloei 3de/4de de tros) dit om kracht in het gewas te behouden en voldoende gelijkheid tussen de planten te behouden. Zolang er nog overschot is overdag de temperatuur voldoende hooghouden met licht, en in de nacht omlaag. Het huidig koud /wisselend weer, felle instraling en regen vraagt om instellingen zodat men voldoende temperatuur in de kas behoud. Maximum raam begrenzingen en de P-banden groter maken zijn dan nodig, afhankelijk van de sterkte van de kop zijn temperaturen van 25-28 0C vaak nodig. Laat de minimumbuizen er niet te snel uitgaan op licht b.v. -20 gr 275-400 watt. Blijf klimaat in de kas houden, door toch voorzichtig te zijn met veel luchten bij het huidige schrale weer. AV van de buitenlucht is tot nu toe lager dan we normaal in deze periode van het jaar gewend zijn. Bij de teelten waar de planten nog niks over hebben voorzichtig zijn met hoge dag temperaturen. Zolang er overschot in de plant zit (krul), etmalen van minimaal 21-22 0C zien te realiseren. Trek de dag dan door tot minimaal zon onder om voldoende generatief te sturen. Vooral bij niet getopte planten zal men de temperatuur langer moeten door trekken dan bij de getopte planten.

Neusrot:
Tot op heden zien we geen neusrot. De weersomstandigheden zijn er ook nog niet naar geweest. Blijf echter opletten als de vruchten zeer snel gaan uitzwellen. Ga dan tijdig naar de nacht. Zorg voor een calcium schema en tracht voldoende calcium naar de vrucht te sturen door ook een periode van rust in te bouwen bij het naar de nacht gaan. Blijf echter alert op “drukkers” als men de dagen langer wil maken. Houdt er altijd voldoende raam in en ga eventueel niet zo lang door met stoken.

Schermen:
De komende dagen kunnen de nachttemperaturen flink laag (5-7 0C) gaan worden, lager dan wat we tot nu toe gewend zijn.
Mocht men in de nacht nog willen en moeten stoken dan kan men bij een temperatuurverschil van > 8-9 0C het scherm dichtmaken. Vocht hoeft nog geen probleem te zijn en hoge buistemperaturen is ook niet altijd aan te bevelen bij generatieve dunne planten. Luchten boven het scherm (windzijde) of eventueel een kier in het scherm om geen vocht probleem te krijgen.

Snoeibeleid:
Bij de getopte Speedella zien we in de praktijk dat sommige telers met 4 trossen besluiten om op basis van de ervaringen van voorgaande jaren, en planttype, de eerste tros op 5 te snoeien. Deze trossen kan men altijd eerder oogsten en dit komt de uitgroei van de laatste trossen altijd ten goede. Wil men voor 5 trossen of zelfs 6 trossen gaan dan de eerste tros altijd op 5 snoeien en eventueel ook de tweede tros. Trossen kunnen door dit snoeibeleid eerder geoogst worden. Tracht er altijd minimaal 1 bloem af te snoeien. Bij bijvoorbeeld Tourance en Prunus de eerste trossen op 6 snoeien.

Trosondersteuning.
Alleen bij Prunus is dit door de lengte van de trossteel aan te bevelen. Zoals eerder beschreven is dit bij de overige rassen niet nodig.

Voeding:

  • Voldoende Calcium meegeven in het start schema (Ca gift gelijk of iets hoger dan Kali gift). Laat wekelijks een druppelschema nemen.
  • Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden.
  • Magnesium gift minimaal gelijk houden aan de Ec gift. Dus een flinke extra aanpassing op het standaardschema b.v + 0,60 tot +0,75 mmol
  • Ec gift in de eerste weken minimaal 3,5 meegeven. Kwaliteit van de vrucht is hiervoor het uitgangspunt. Verder sterke celopbouw maken voor de herfst.
  • Extra aanpassing Fe, en Borium.

De pH zien we al vrij hoog worden. Ammonium meegeven is dan niet gewenst. Geef eventueel Ureum mee (1 kg =0,33 mmol) om de pH niet te hoog laten te worden zodat de opname van sporen (vooral Fe) niet in het gedrang komt. Bij een te schraal dun gewas eventueel de SO4 gift verlagen en ook de Chloor gift naar maximaal standaard.

Watergift:
De Ec gift op minimaal 3,3-3,5 blijven houden. De eerste dagen na het planten nog zorgen voor voldoende aansluiting met de pot. Geef dan over de gehele 24 uur water.

Dit is afhankelijk van welk substraat maar ook van het potgewicht bij het planten. Sommige telers hebben goede ervaringen met de vochtgehalte meter de eerste dagen in de pot te steken zodat men kan zien dat deze niet inteert.

Na goede inworteling (minimaal 2-4 cm) in de mat zorgen voor voldoende intering voor generatieve sturing. De beworteling van de mat de komende periode nog stimuleren door de beurten voldoende groot te houden (±150-200 ml) afhankelijk van de vochtigheid van het substraat. Blijf goed op intering van het substraat werken en de start en stoptijd aanpassen aan de weersomstandigheden. We zien nog steeds te veel matten die te nat zijn en slecht van structuur. Zorg voor voldoende zuurstof in de mat = werk op intering. Bij een slechte structuur van de matten zal draingaten bijmaken in de mat een positieve werking hebben op de wortelstructuur.

Wittevlieg:
Dit jaar zien we meer witte vlieg in de planten dan voorgaande jaren;

  • Hang vangplaten op
  • Voer tijdig en meerder malen een bestrijding uit met middelen die werken op de levende en op middelen die larven en eistadium aanpakken.

Meeldauw:
Sommige rassen zijn meeldauw vatbaar (bijvoorbeeld bij Speedella), voer een preventieve bestrijding uit als men geen of te weinig zwavelverdampers heeft hangen. Ieder jaar zien we bedrijven waar men toch meeldauw krijgt. Dit is in een later stadium van de teelt moeilijk te bestrijden, ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.