Teelttip Herfsttomaten: week 39 2017

Eindelijk weer een weertype voor onze Herfsttomaten zoals we ook vorig jaar in deze periode qua straling hebben gehad!Eindelijk weer een weertype voor onze Herfsttomaten zoals we ook vorig jaar in deze periode qua straling hebben gehad!

Eindelijk weer een weertype voor onze Herfsttomaten zoals we ook vorig jaar in deze periode qua straling hebben gehad!

Weer:
De nacht en dagtemperaturen zijn nog steeds lager dan vorig jaar. De buitenetmalen zijn ook nog steeds veel lager dan vorig jaar, de afgelopen week zelfs 7-8 gr. Voor de komende dagen temperaturen overdag > 20 gr. Al met al geen slecht groeiweer, blijf echter opletten voor te veel luchten.

Teelt:
Het mindere weer van de afgelopen weken ten opzichte van vorig jaar is duidelijk te zien aan de ontwikkelingssnelheid. Voor degene die zeer scherp gepland hebben wat betreft plantdatum en aantal trossen, wordt het misschien nog wel spannend de komende weken.
De gewassen staan verder sterk te groeien, voldoende grofheid en verder goed in balans.
Door het rustigere weer in de opkweek zien we een beduidend betere trosvorm ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar ook weinig bonken en veel minder trossen met 3 of 4 vruchten/ tros.

Plantingen aug/begin sept:
De kracht in de kop is bij deze plantingen al zeer sterk aan het afnemen. De temperaturen zijn hier al flink omlaag gezet doordat de plantbelasting al flink aan het toenemen is.
Etmalen van 18 – 19,5 gr 500-> 1000 joule zijn vaak voldoende om de plant in balans te houden. Ga echter ook niet te traag zitten daar de afbloei en afsplitsing van de laatste trossen niet te traag mag verlopen. Tracht nog maximaal met de dagtemperatuur te sturen bij het huidige zonnig weer (23-25 gr) en in de nacht de temperatuur flink terug te zetten (16-17 gr).

Plantingen vanaf 8 tot ±15 sept:
Bij deze plantdata bloeit de eerste of tweede tros. Hier is snelheid maken vaak nog vereist, mits er voldoende kracht in de plant zit. Ondanks dat men vaak tijdig de kop eruit kan halen moet men toch zorgen voor balans in de plant. Ook de graaduren in de eerste tros brengen blijft belangrijk voor de kwaliteit in een latere fase. De planten staan over het algemeen nog flink in de krul, het assimilaten overschot wat enigszins verdeeld moet worden in de plant om maximale groei te maken. Het voorspelde weer zal nog voldoende zorgen voor behoud van de kopsterkte tot bloei 3de tros. Bij de ongetopte planten zoals Tourance moeten de etmalen nog hoog blijven om de eerste tros niet te grof te laten worden.
Etmalen van ongeveer 22-22,5 gr kunnen hier nog gerealiseerd worden.

Bij de getopte Speedella zien we in de praktijk etmalen van 20,5-21,5 gr wat vaak ook voldoende is.

Schermen:
De komende dagen kunnen de nachttemperaturen flink laag (5-7 gr) gaan worden, anders dan wat we tot nu toe gewend zijn. Mocht men in de nacht nog willen en moeten stoken dan kan men bij een temperatuurverschil van > 8-9 gr het scherm dichtmaken. Vocht hoeft nog geen probleem te zijn en hoge buistemperaturen is ook niet altijd aan te bevelen bij generatieve dunne planten.
Luchten boven het scherm (windzijde) of eventueel kier in het scherm om geen vocht probleem te krijgen.

Snoeibeleid:
Dit blijft altijd afhankelijk van veel factoren zoals.

 • Hoeveel trossen wil men aanhouden. Gaat men voor meer dan 4 trossen bij de Speedella dan is het aan te raden om tros 1 en tros 2 (6 trossen teelt) op 5 vruchten te snoeien.
 • Wanneer wil men de laatste tros voldoende grof hebben om tijdig te kunnen afrijpen. Eerste tros op 5 vruchten geeft altijd iets eerder ruimte aan de overige trossen om te groeien.
 • Hoe is de afbloei van de eerste tros. Ook dit jaar zien we weer trossen waar de 6de bloem veel te laat is met afbloeien ten opzichte van de eerste vrucht. Meer dan één week verschil. Om een goede kwaliteit te oogsten is dit verschil te groot voor een eerste tros.
 • Plantype. Ook dit jaar komen we weer te generatieve planten tegen. De eerste tros op vijf vruchten snoeien is dan aan te bevelen.

Trosondersteuning:
Alleen bij Prunus is dit door de lengte van de trossteel aan te bevelen. Bij de getopte Speedella en ook bij Tourance hoeft men de eerste tros niet per se te ondersteunen om een goede kwaliteit en grofheid te oogsten. De tros steel is momenteel voldoende kort en stevig. Tweede tros moet in de meeste gevallen bij de september planting wel behandeld worden.

Voeding:

 • Voldoende Calcium meegeven in het start schema (Ca gift gelijk of iets hoger dan Kali gift)  en laat wekelijks een druppelschema nemen.
 • Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden.
 • Magnesium gift minimaal gelijk houden aan de Ec gift. Dus flinke extra aanpassing op het standaardschema bijvoorbeeld + 0,60 tot +0,75 mmol.
 • Ec gift in de eerste weken minimaal 3,5 meegeven. Kwaliteit van de vrucht is hiervan het uitgangspunt. Verder streven naar sterke cel opbouw voor de herfst.
 • Extra aanpassing Fe, en Borium. Bij de vroegste plantingen waar de plantbelasting al flink aan het toenemen is de kali gift tijdig verhogen. Te lang met veel extra calcium (startschema) doorgaan kan goudstippels veroorzaken.

Watergift:
De Ec gift op minimaal 3,3-3,5 blijven houden zolang de Ec van het substraat tussen de 4-4,5 blijft. De beurtgrote is sterk afhankelijk van welk substraat en ook van de hoogte van het substraat (capillaire eigenschappen).
Op steenwol de beurten bij terug gaan in het etmaal al vergroten naar 200-250 ml. Bij gewassen waar men nog veel temperatuur realiseert zijn vaak kleinere beurten gewenst zonder dat het substraat te nat wordt.
Goede verhouding lucht/water blijft essentieel voor behoud haarwortels met daardoor een betere opname van vooral sporenelementen. De aanmaak /behoud haarwortels is echter ook vooral een klimaat kwestie. Teel actief met voldoende buisvraag en houdt het VD bij donker weer overdag minimaal enkele uren > de 4-4,5 0C

Witte vlieg:
We zien dit jaar nog meer witte vlieg in de planten dan voorgaande jaren. De ervaring leert ons dat men deze vanaf het begin moet bestrijden. In een latere fase zien we dat de witte vlieg nog voor veel schade kan zorgen, zelfs tot het weggooien van vruchten toe. Blijf bestrijden totdat men ziet dat de aantasting is gereduceerd tot nul.

 • Hang vangplaten op
 • Voer tijdig en meerdere malen een bestrijding uit met middelen die werken op de levende en op middelen die larven en eistadium aanpakken.

Meeldauw:
Meeldauw kan in een latere fase als de groeiomstandigheden minder zijn nog voor veel problemen zorgen als men vanaf het begin niet voldoende preventief gaat bestrijden. Zet de zwavelverdampers het maximaal uren aan in de avond en nachturen. Dus minimaal 10 uur aan zetten. Heeft men geen zwavelverdampers dan enkele malen een bespuiting uitvoeren met een chemisch middel.

Pytium:
Tot nog toe zijn er weinig tot geen problemen maar blijf alert. Kijk eens goed naar de wortelontwikkeling bij bepaalde matten. Aan de plant ziet men vaak nog zeer weinig als de plantbelasting laag is, terwijl er echter al een bepaalde infectie in de mat zit.

Te nemen maatregelen:

 • Kijk eens kritisch naar de watergift. Zijn start/stoptijden goed zodat men voldoende intering krijgt.
 • Zijn de matten niet te nat. Drain gaten bij maken is een goede actie om het vochtgehalte lager te krijgen en daarbij het zuurstofgehalte te laten toenemen.
 • Eventueel nog een chemische behandeling uitvoeren.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.