Teelttip Herfsttomaten: week 40 2017

De afgelopen week hebben onze herfsttomaten enkele koude nachten gehad.

Weer:

Het licht is in het land zeer wisselend per regio maar over het algemeen mogen we niet klagen. Gemiddeld 1000 joule/ dag is niet slecht. Voor de komende dagen worden de nachttemperaturen veel hoger (11-13 gr) en ook de bewolkingsgraad neemt toe. Blijf dan weer opletten met de gerealiseerde planttemperaturen bij zulk weertype. De hoeveelheid licht zal beduidend minder zijn door voorspelde regen.

Teelt :
Door het mooie weer van de afgelopen week staan de gewassen over het algemeen nog grof. Vooral de plantingen waar de derde tros nog niet tot weinig bloeit, hebben nog flink overschot in de kop. Bij de vroegere plantingen zien we dat het overschot al helemaal weg is doordat de eerste tros al flink aan het zwellen is. De afbloei van de bloem is goed door de hoge temperaturen die men overdag heeft kunnen maken en de gerealiseerde etmalen van 21-22 gr. De trossen zijn over het algemeen goed van opbouw. Verschillen tussen de verschillende zaaidata zijn wel weer duidelijk aanwezig, meer “bonken” bij de ene partij en b.v. splijttrossen op de eerste tros. Op de 2de en 3de tros zien we over het algemeen iets meer “bonken “dan op de eerste tros dat geldt ook voor trossen met 3 of 4 bloemen.

De teelt staat er amper enkele weken in (3-4 weken) en dan praten we al weer over het toppen van de planten. Over het algemeen is het om licht op de trossen te krijgen standaard om één blad boven de tros de kop eruit te halen. Echter zien we de afgelopen jaren bij extremen zonnige periodes met sterke weerovergangen en koude nachten dat er op sommige bedrijven verbrande vruchten op de bovenste tros hangen. Heeft men in het verleden hier problemen mee gehad overweeg dan om op twee bladeren boven de tros de kop te verwijderen.

Tourance:
Groeit nog steeds sterk door en is de afgelopen week zelfs grover geworden. Ook bij dit ras een betere trosvorm vergeleken met vorige jaar. Bonken zijn bijna niet aanwezig. Grofheid is er nog steeds voldoende, ook bij de gewassen waar de 4de tros al bijna bloeit kan/ moet men nog voldoende temperatuur realiseren. Toename van vrucht groei is nog steeds goed. Tracht zolang als het kan maximaal generatief te sturen zodat men straks zo ver mogelijk terug kan gaan in etmalen. De eerste tros moet niet te grof worden om scheuren e.d. te voorkomen. De dagtemperaturen nog voldoende hoog houden. Bij zon en een assimilaten overschot 25- 28 gr realiseren mits er geen vochtig klimaat ontstaat.

Prunus:
Zoals altijd ligt dit ras qua trosafsplitsing beduidend voor op de overige grove rassen.

Klimaat:
De etmaal temperaturen zijn bij de vroege plantingen (eind aug-begin sept) al flink omlaag gezet om kracht in het gewas te behouden en voldoende gelijkheid tussen de planten te houden. Temperaturen van 14-15 gr in de nacht zien we her en daar al ingesteld worden. Let echter wel op dat men dit wel doet met iets activiteit van buis bij vocht > 85-90%. Houdt er voldoende lucht in nu de nachttemperaturen gaan stijgen. Qua onderhoud van de gewassen kan men op de meeste bedrijven nog toe met > 500 joule/dag. Maak etmalen sterk afhankelijk van lichtsommen. Bij de getopte Speedella met de kop eruit zal men weer lagere etmalen kunnen realiseren dan b.v. een ongetopte. Daarbij spelen de rassen qua groeisterkte ook een belangrijke rol. Staat de plant nog flink in de krul realiseer dan nog dag temperaturen > 25-26 gr mits een niet te vochtig klimaat. Knijpen van de raam mag niet het doel zijn, temperatuur realiseren wel. Houdt de buis er dan wat langer in door een tragere afbouw. Voor afbloei van bloemen op donkere dagen de buis erin houden en enkele uren een hogere temperatuur realiseren. Enkele uren 21-22 gr geeft alleen iets meer generativiteit zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van kracht.

Bij veel overschot eventueel de dag nog iets langer maken met eventueel buisinvloed, houdt er echter altijd een raamstand in. Nu de tomaten aan het zwellen zijn zal tot zon onder niet mee aan de orde zijn. Ook te gevaarlijk qua ontstaan “drukkers” van de vruchten. Bij de vroege plantingen van half tot eind augustus zal men veel meer moeten luchten, immers bij deze gewassen is de vruchtgroei al veel verder.
Als de buitenomstandigheden net zo vochtig zijn als binnen (AV gelijk) dan zal afvoer van vocht niet mogelijk zijn. Luchtbeweging is dan noodzakelijk voor activiteit, ventilatoren maximaal toeren en luchtramen maximaal open.
Kijk eens kritisch naar de luchtinstellingen zoals P-banden, maximum ramen e.d.

Kwaliteit realiseren:

 • De top datum is dit jaar enkele dagen later dan vorig jaar. Houdt niet te veel vruchten/tros aan (zie snoeibeleid). Vruchten moeten voldoende kunnen uitgroeien.
 • Eventuele “bonken” op de tros er tijdig afhalen.
 • De Ec Gift tot kop eruit, tussen de 3,3-3,5 blijven hanteren. Streef naar max 4,5 ec in de drain.
 • Eventueel de beurtgrote verhogen bij donker weer.
 • Ook de voeding aanpassen de komende week. Kali gift tijdig gaan verhogen bij kop eruit.
 • Het wortelgestel gezond houden door voldoende zuurstof in het water (slangen schoonhouden) en in de mat te realiseren (beurtgrote groot en intering voldoende hooghouden (door starten en stoptijden).
 • We zien op sommige bedrijven nog een te nat substraat. Eventueel drain gaten bijmaken.
 • Licht op de trossen (kroontjes) blijft belangrijk voor de kwaliteit. Sommige telers hebben al een blad en trosdief tegelijkertijd weggehaald bij de derde tros. Staat de plant nog grof met flink overschot dan is dit arbeidstechnisch beter en ook om betere balans te krijgen.
 • Houdt het gewas open door de trossen in het licht te hangen. Begin al geleidelijk met één blad geheel weg te halen of iets in te korten. Vooral bij de plantingen van eind aug/ begin sept kan men dit al gerust uitvoeren. Plant heeft immers al voldoende LAi.

Schermen:
Tot nu toe heeft men veel uren kunnen schermen. Voor de komende periode met de hogere nachttemperaturen buiten en de lager ingestelde stooktemperaturen is schermen op de meeste bedrijven niet meer aan de orde. De planttemperatuur mag niet te hoog worden ten opzichte van de stooklijn. Daarbij wordt het vaak ook steeds moeilijker om het vocht kwijt te worden, gevolg is vaak zwakke gewassen en slechte trossen. Het wortelgestel wordt door het hoge vocht ook zwakker.
Alleen schermen mits men een minimale buisvraag van 40 gr eronder kan houden en men voldoende actief vocht kan afvoeren.

Snoeibeleid:
Dit blijft altijd afhankelijk van veel factoren zoals.

 • Hoeveel trossen wil men aanhouden. Gaat men voor meer dan 4 trossen bij de Speedella dan is het aan te raden om tros 1 en tros 2 (5 en 6 trossen teelt) op 5 vruchten te snoeien.
 • Ook dit jaar zullen er weer telers zijn die overwegen om bij de vier trossen teelt één of twee trossen op 7 vruchten te snoeien. De afgelopen jaren zien we echter dat dit lang niet altijd succesvol is.
 • Puntvruchten groeien niet bij alle planten voldoende goed uit, met als gevolg alsnog verwijderen van de puntvrucht = verloren energie.

Voeding:

 • De pH is op de meeste bedrijven nog hoog. Indien mogelijk Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. Opname van sporen blijft nog sterk afhankelijk van de pH. Vooral mangaan opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.
 • Nu de 1ste tros al flink aan het zwellen is stijgt de kali opname flink. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium.
 • Enkele bedrijven laten plantsap analyses nemen om te kunnen beoordelen hoe de opname van elementen is. De ervaringen hiermee zijn positief. Ook bij de jaarrond teelt zijn er steeds meer bedrijven die dit geregeld laten nemen.
 • De SO 4 gift en de hoeveelheid calcium eventueel minder meegeven mits de kleur van de plant goed is. Bij een (te) generatief gewas kan men deze elementen eventueel iets minder meegeven. Let echter wel op dat men niet te veel stikstof gaat meegeven. Vaak lijdt dit tot een te vegetatief gewas.
 • Eventueel extra aanpassing Fe, en Borium. Borium streef in de drain 90-100 mmol.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

[Opsomming maken van pagina’s met Herfsttomaten teelttips]

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers. [hyperlink naar ons team]

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.