Teelttip Herfsttomaten: week 41 2017

Ook deze week hebben de herfsttomaten weer minder licht dan afgelopen jaar

Ook deze week hebben de herfsttomaten weer minder licht dan afgelopen jaar.

Weer:
Vanaf het planten hebben we dit jaar beduidend minder licht gehad dan vorig jaar (vandaar 1-3 dagen later in ontwikkeling). Voor de komende dagen is ook herfstachtig weer voorspeld, veel wind en regen met af en toe zon.

Teelt:
De afgelopen dagen is bij de meeste bedrijven de kop eruit gehaald. Soms op twee bladeren en andere telers op één blad boven de tros. Qua licht op de tros werkt dit positief qua uitgroei. Het blijft echter in de eindfase opletten dat men geen condensatie i.c.m. felle zon op de vruchten krijgt. Enkele bedrijven die nog langer willen doorgaan zullen de komende dagen moeten gaan toppen om tijdig voldoende uitgroeiende vruchten te krijgen.

De verschillen tussen de bedrijven qua gewas en tros type zijn zoals ieder jaar weer groot. Van generatieve groei tot voldoende toename van grofheid. De meeste telers die tijdig hebben kunnen toppen zijn ook tijdig terug kunnen gaan in temperatuur. De planten staan nog sterk. Op zich zullen we nu de kop eruit is en we nog dagen krijgen van > 600-800 joule, in staat moeten zijn om voldoende grofheid te behouden.

De trossen zijn dit jaar beter van vorm dan het afgelopen jaar. Het rustigere weer met lagere temperaturen tijdens de opkweek heeft hier de meeste invloed op. Het aantal bloemen per tros bij Speedella is meer dan voldoende waardoor men altijd één tot twee bloemen eraf kan snoeien.

Daar men al flink in temperatuur omlaag is gegaan blijft het opletten dat de bloem niet te grof wordt en daardoor een te trage afbloei krijgt. Bij alle rassen die in de herfst geplant zijn (b.v. Prunus , Tourance en cherry tomaat) is de trosvorm goed. Voldoende bloemen en een gelijkmatige afbloei.

Tourance:
Groeit nog steeds sterk door. Ook bij dit ras een betere trosvorm als vorige jaar. Bonken zijn bijna niet aanwezig. De grofheid is er nog steeds voldoende, ook bij de gewassen waar de 4de tros al bijna bloeit kan/ moet men nog voldoende temperatuur realiseren. Toename van vrucht groei is nog steeds goed. Tracht zolang als het kan maximaal generatief te sturen zodat men straks zo ver mogelijk terug kan gaan in de etmalen. De eerste tros moet niet te grof worden om scheuren e.d te voorkomen. De dagtemperaturen nog voldoende hooghouden. Bij zon en assimilaten overschot 24-26 0C realiseren mits er geen vochtig klimaat ontstaat. Houdt er altijd voldoende raamstand in. Ga niet “knijpen “met de ramen.

Prunus:
Zoals altijd ligt dit ras qua trosafsplitsing beduidend voor op de overige grove rassen. De laatste tros is al volop in bloei.

Klimaat:
De etmaal temperaturen zijn bij de vroege plantingen (eind aug-begin sept) al flink omlaag gezet om kracht in het gewas te behouden en voldoende gelijkheid tussen de planten te behouden. Temperaturen van 15 -16 0C in de nacht zien we hier en daar al ingesteld worden. Let echter wel op dat men dit wel doet met iets activiteit door voldoende ventilatievoud. Eventueel een minimumbuis erin zetten als het vocht in de nacht b.v. < 1,8-2 0C vd komt.

Qua onderhoud van de gewassen kan men op de meeste bedrijven nog toe mits > 500 joule/dag, 100 joule /tros bij een etmaal van ongeveer 17,2-17,5 0C. Realiseert men nog hogere etmalen dan op donkere dagen tijdig de temperatuur omlaag zetten. Maak etmalen sterk afhankelijk van de lichtsommen. Daarbij spelen de rassen qua groeisterkte ook een belangrijke rol.

Staat de plant nog iets in de krul (overschot) realiseer dan nog dag temperaturen > 24-26 0C mits een niet te vochtig klimaat. Knijpen van de raam mag niet het doel zijn, temperatuur realiseren wel. Houdt de buis er dan wat langer in door een tragere afbouw.

Voor afbloei van bloemen op donkere dagen de buis erin houden en enkele uren een hogere temperatuur realiseren. Enkele uren 20-21 0C geeft alleen iets meer generativiteit zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van kracht. Het blijft belangrijk op donkere dagen dat de bloemkleur niet te flets wordt. Realiseer dan b.v. tussen 13.00- 15.00 uur een activiteitspiek door een minimumbuis van b.v. 45 0C en de temperatuur iets verhogen. Dit alleen doen bij nog voldoende krachtige gewassen. Bij veel overschot eventueel de dag nog iets langer aanhouden met eventueel buisinvloed, houdt er echter altijd raamstand in.

Bij de dunnere gewassen enkele graden lager gaan en geen lichtverhoging toepassen. Bij afluchten naar de nacht geen sterke vochtverlaging tolereren. Blijf erop letten dat het aantal zwakke planten niet gaat toenemen, vaak is dit de maatstaf dat men te hoog zit qua temperatuur. Bij de plantingen waar de vierde tros pas de volgende week gaat bloeien overdag en in de nanacht sterker op licht sturen, mits de plant sterk blijft staan.

Tijdig opstoken bij de lage buiten temperaturen en helder weer geeft een actiever gewas. Afhankelijk van de grofheid van de plant 17-18 0C opstoken minimaal 1 uur voor zon op. De uitgroei van de laatste tros wordt sterk bepaald door de gerealiseerde etmalen. Tracht deze nog niet < 18 – 18,5 0C > 500 joule te realiseren.

Kwaliteit realiseren:

 • Nu de planten wat voller beginnen te worden (de kop is eruit en veel licht gehad) kan er blad bij de tros worden weggehaald. Zo het gewas openhouden zodat er voldoende licht op de trossen komt en geen blad tussen de uitgroeiende vruchten kan komen. Verder is de hoeveelheid blad bij een herfstteelt altijd te hoog. Blad kost immers ook assimilaten. Als men gaat kijken naar de benodigde LAI dan zit er in nov/dec altijd te veel blad aan het gewas. De meeste gewassen stonden te generatief in de eerste weken maar zijn nu veel grover. Streef ernaar om de eerste en tweede tros in het licht te hebben hangen.
 • Bij de volle gewassen tijdig het blad (helemaal) of voor bijvoorbeeld 2/3de weghalen tussen de trossen dit waar de plant niet te vol is.
 • Sommige bedrijven zullen door de ontwikkeling van het gewas overwegen om de laatste 1-2 trossen op 7 vruchten te gaan snoeien. Tracht dit wel zeer sterk afhankelijk te maken van de hoeveelheid bloemen per tros en zeker van de grofheid van de plant. We zien vaak dat de trossteel onvoldoende sterk is, 7 vruchten/tros is dan vaak negatief omdat dan bij veel trossen de laatste vrucht niet goed uitgroeit. Advies: alleen bij de sterkste trossen op 7 vruchten snoeien.
 • De voeding tijdig aanpassen.
 • Het wortelgestel gezond houden door voldoende zuurstof in het water (=slangen schoonhouden) en in de mat te realiseren (de beurtgrote groot en de intering voldoende hoog houden door starten stoptijden aan te passen). We zien op sommige bedrijven nog een te nat substraat. Eventueel drain gaten bijmaken.
 • De “groenste “gewassen in nov/dec zijn bijna altijd de gewassen met het laagste vochtgehalte van het substraat b.v. perliet. Geef voldoende water maar zorg wel voor goede lucht/water verhouding.

Voeding:

 • De opname van sporenelementen blijft nog sterk afhankelijk van de pH en kwaliteit van de wortels. Probeer haarwortels te behouden daar deze de sporen opnemen. Vooral de mangaan opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.
 • Nu de 1ste tros al flink aan het zwellen is stijgt de kali opname flink. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium. Te hoog calcium kan problemen geven met z.g. goudstippels op de vrucht.
 • Sommige telers laten een plantensap analyse nemen waardoor men meer inzage krijgt in de opname van elementen. Vooral bij kali kan men precies meegeven wat de plant nodig heeft en daardoor ook inzicht krijgt in bijvoorbeeld opname van magnesium en Calcium door zo min mogelijk antagonistische werking van de kali.
 • Eventueel extra aanpassing Fe, en Borium. Streef bij Borium naar 90-100 mmol in de drain.
 • De Ec drain niet > 4,5-5 ms. Eventueel de Ec gift verlagen. Streef naar minimum van 2,8-3 Ec i.v.m. vruchtkwaliteit.

Watergift:
De groeiomstandigheden nemen af en ook de daglengte. Streef ernaar om pas water te geven als er voldoende verdamping is (b.v. bij het zakken van CO2) en ook tijdig stoppen op donkere dagen. Streef ernaar om vanaf de laatste beurt tot zon onder ± 3 % in te teren. Op steenwol de beurten al vergroten naar 200-250 ml en eventueel de eerste beurt (en) naar 350-400 ml.

Witte vlieg:
Zien we nog steeds op alle bedrijven, maak de cyclus van 3-4 maal spuiten af.

Meeldauw:
Al bedrijven met meeldauw. Tijdig curatief bestrijden en zeker enkele malen preventief een bestrijding uitvoeren. Controleer de zwavelverdampers of ze het allemaal doen. Ook tijdens het seizoen minimaal eenmaal de zwavel verversen.

Rupsen:
Bestrijding uitvoeren daar dit ieder jaar weer telers verrast. De meeste telers hebben al een bestrijding moeten uitvoeren. Meestal moet men dit nogmaals herhalen. We zien ze de laatste week bijna overal weer opkomen= tijdig bestrijden Wacht niet totdat de hommels weg kunnen.

Hommels:
Controleer tijdig of de bloemen goed bevlogen worden. Enkele kasten erbij zetten op het einde van de teelt kan veel problemen voorkomen (slechte zetting).

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers. [hyperlink naar ons team]

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.