Teelttip Herfsttomaten: week 46

De afgelopen dagen hebben de herfsttomaten zeer weinig licht gehad.

Weer

Gemiddeld 200-250 joule licht per dag is veel te weinig met nog bijna overal zwaarbelaste planten. Voor de komende week blijven de temperaturen nog vrij hoog en ook blijft het vrij nat (veel buien voorspeld).

Let op: De kans op toename van zwakke planten is dan zo gerealiseerd als men te hoge etmalen realiseert, of te weinig lucht, inactief klimaat

Teelt
Het weer van de afgelopen dagen heeft door te weinig licht een flinke invloed gehad op de ontwikkeling van de vruchten. Vooral op de minder sterke planten zien we dat de puntvruchten niet goed meegroeien. Vooral bij de trossen met 7 vruchten ziet men flinke achterblijvers en glazige vruchten.

Bij plantingen van 7-11 sept zal men op de warmste hoeken al aan het oogsten zijn. Tracht zo snel mogelijk volledig te gaan oogsten zodat de plantbelasting zo snel mogelijk omlaag gaat. Dat de vruchtgroei beduidend minder is geweest ziet men in de vruchtmetingen die op enkele bedrijven wekelijks worden gemeten. We zien dat we op deze bedrijven iets achter liggen ten opzichte van vorig jaar maar de toename is de laatste week minimaal geweest.

Bij plantingen van ongeveer 10 sept is de bovenste tros daar en tegen wel al flink uitgegroeid. Door het donkere weer ziet men nu ook duidelijk toename van zwakke planten.

 • Hier en daar al veroudering van het blad onderin. Dit vooral op de zwakkere planten. Veel schermen, inactief klimaat lijdt vaak tot zulke planten.
 • Toename van magnesium gebrek planten en dan vooral op de te warme hoeken van de kas, maar de afgelopen week ook zichtbaar op de zwaarbelaste planten door de gehele kas. Als men in staat is op zo snel mogelijk de plant te ontlasten, dan zullen de vruchten van de bovenste trossen waarschijnlijk nog wel voldoende uitgroeien.
 • Bij planten die te slap zijn aangebonden ziet men dat deze eerder zwakheid vertonen.

Bij Tourance en Prunus staan de gewassen nog sterk, maar ook hier ziet men aan de vruchtontwikkeling dat er te weinig licht is. Bij Tourance is men bij plantingen van 7-10 sept volop aan het oogsten.

Vruchtkwaliteit
Bij de Speedella ziet men nu dat de kwaliteit van de vruchten zeer goed is. Vruchten kleuren voldoende rood door over de gehele tros. Gescheurde vruchten ziet men tot nu toe niet. Gaat men trossen met 6 vruchten oogsten dan opletten dat men niet te lang wacht op volledig rood door kleuren van de laatste vruchten.

Krimpscheuren e.d . zijn niet tot weinig aanwezig.

Bij de Tourance is de kleur nog dieper rood en ziet men wel af en toe een gescheurde vrucht hangen (zie actua week 45). [Hyperlink toevoegen]

 • De ec gift hooghouden bij dit donkere weer (3,0-3,4) en met beurtgrote het Ec verloop in het substraat in balans houden. De Ec in de mat mag nu gerust naar 6 ms. Voor de uitgroei van de vrucht echter nog niet het vochtgehalte van de mat gaan verlagen met deze hogere gift Ec..Door het donkere weer en mindere opname van elementen ziet men de Ec oplopen. Waardes > 6-7 ms zien te voorkomen. Eventueel op betere dagen het drain percentage per beurt verhogen en/of tijdelijk de Ec verlagen naar 2,7-2,8.
 • Zorg voor maximaal voeding opname met het huidige donkere weer. AV buiten is zelfs nog hoger dan binnen = werken op luchtbeweging. Werk ondanks slecht weer op verdamping. De temperatuur toch enkele uren in de middag omhoog met buisvraag en luchten.
 • Maak plant niet zwak bij donker weer met te hoge temperatuur en te weinig uitwisseling. Kracht in de plant houden zodat de planten voldoende “groen” blijven zodat de vruchten van de bovenste trossen ook groen blijven.

Klimaat
Enkele dagen flink zon gehad en koud /schraal weer. Echt weer om goed van te profiteren door maximaal het licht te benutten. Door het schrale weer met lage lucht vochtigheden is flink luchten niet wenselijk. Het vocht zakt te ver weg als men te snel naar de nacht wil gaan. Komt de wind weer uit de Zuidwesten hoek dan zal men toch weer meer moeten gaan luchten. Temperaturen > 20,5-21 gr zijn niet aan te bevelen bij zonnig weer.
Gewassen sterk houden en flink sturen op etmalen afhankelijk van licht.
Etmalen van   ± 14,5-15,5 < 250-400 joule zijn voldoende mits er maar voldoende actief geteeld wordt.
Kwaliteit blijven realiseren is bij Prunus niet < 15-15,5 etmaal op donkere dagen. In de avonduren eventueel minimumbuis erin houden als de ramen te ver dreigen dicht te liggen i.c.m. te hoog vocht.

 • Gebruik maken van ventilatoren.
 • Niet schermen bij bewolkt weer, nachttemperaturen minimaal < 8-9 0C verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid. Schermen is altijd met luchten boven het scherm om voldoende vocht kwijt te raken.
 • Op donkere dagen 17- 18 0C dagtemperatuur vaak het maximum. Als er iets zon is dan enkele uren 19-20 0C en langzaam afluchten naar de nacht en bij zacht / vochtig weer wel snel afluchten, mits het vocht niet te snel zakt.

Teelt
Hoge temperaturen en onvoldoende licht is altijd opletten dat de temperaturen in de nacht en in de namiddag niet te hoog worden.
De huidige buitenomstandigheden zullen de komende dagen veel invloed hebben op het te realiseren klimaat, men mag immers geen te hoge temperaturen realiseren.
De buitenetmalen zijn waarschijnlijk hoog ten opzichte van de gewenste kastemperaturen, pas hier de ingestelde kastemperaturen op aan. Wel actief telen = minimumbuis in de ochtend (let wel op te hoge temperaturen).

 • Op donkere dagen de temperaturen omlaag zetten mits er maar voldoende gelucht wordt wel enkele uren de temperatuur omhoog in de middag= planttemperatuur omhoog.
 • Op donkere dagen (nu al dagen < 150 joule) en hoge buitentemperaturen is, 17 0C gedurende enkele uren (b.v 12.00-13.30 uur) temperatuur vaak het maximum.
 • De P-banden kleiner maken bij zulk weertype. We zien vaak dat er bij zulke omstandigheden te weinig gelucht wordt. Tracht zo veel mogelijk op één kant te luchten als men temperatuur kwijt wil worden.
 • Etmalen niet lager dan 14,5 gr mits er maar buisvraag gerealiseerd blijft.  Kwaliteit blijven realiseren is bij Prunus niet < 15-15,2 etmaal op donkere dagen.
 • Op basis van ervaringen van andere jaren ziet men dat de etmalen niet altijd van belang zijn, mits men wel de energie erin blijft stoppen. Gasverbruik van minimaal 0,7-0,8m3 na streven.
 • Gebruik maken van ventilatoren.

Schermen
Bij het huidig vochtig weer trachten zo minimaal mogelijk te schermen. Temperatuurverschil binnen /buiten zijn nu te klein om te gaan schermen. Verschil kleiner dan 10 gr is niet schermen!

Let op: Gewassen zijn op dit moment snel zwak te maken. VD is vaak te laag.

Voeding
Nu er weinig water wordt gegeven opletten dat de plant geen kali te kort komt. Verhoog eventueel de kali gift nog verder. Streef naar minimaal 10-11 mmol gift bij 3 Ec.

Bij telers die plantensap analyses nemen ziet men dat de kali in de bovenste bladeren weleens erg laag kan zijn. Dit is dan vaak het moment dat de plant de kali uit de oudere bladeren gaat opnemen en dan kunnen er snel te korten ontstaan.

Zeker voor de bovenste trossen is het belangrijk (nu veel vraag in de uitgroeifase) dat er voldoende wordt meegegeven.

Enkele andere aandachtspunten:

 • Hoge P gift geeft vaak problemen met de opname van Fe en hoog zink kan mangaan opname tegen houden. Tracht hier inzicht in te krijgen (drain en gift analyses) wat de plant opneemt. P-gift niet meer dan standaard meegeven.
 • Borium voldoende hooghouden voor de groene delen van de vrucht en ook voor de sterke van de vruchten aan de tros. Streef naar gift cijfers van >40-50 en drain van >100-120 mmol.
 • Ec gift bij slecht weer Niet <3 meegeven. Bij zeer slecht verdampend weer Ec gift eventueel omhoog naar 3,2-3,4 en met beurtgrote de Ec onder controle houden. Kwaliteit realiseren is geen lage Ec meegeven.

Water strategie
Zie actua vorige week. [hyperlink toevoegen] Geef grote beurten op donkere dagen. Daar de vruchten nog flink moeten uitgroeien is nu al omlaaggaan met het vochtgehalte nog niet aan te bevelen. Intering in de nacht wel minimaal 10% realiseren.

Gewasbescherming
Botrytis
: huidig weer geeft sterke toename van de blad veroudering onderin. Botrytis ligt daardoor op de loer de komende periode. Bij de bedrijven die een bestrijding hebben uitgevoerd ziet men bij de bladeren met botrytis dat dit is opgedroogd. Zonder bestrijding lang doorgaan is een risico op het ontstaan van uitval en ook meer kans op botrytis in de vruchten.

Bij Tourance ziet men de gevoeligheid van stengel botrytis ook weer bij enkele planten. Voorkom te hoge infectiedruk, planten direct uit de kas verwijderen en tijdig aansmeren van beginnende plekken.

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.