Teelttip Merlice – Belicht: 21 november 2017

Stabiel beeld van de belicht Merlice

Onderweg zien we een mooi stabiel beeld van de belichte Merlice. Sterk generatieve gewassen waarbij de plantbelasting al flink bepaald wat er voor de kop overblijft aan energie. De 5de en 6de tros bloeit gemiddeld waarbij de aanmaak tot nu toe een tros per week is en gelijkligt met die van vorig jaar. Dit is ook het doel want tot nu toe kon er nog goed snelheid gemaakt worden. Afgelopen week moest er flink bijgeschakeld worden met lamplicht om aan voldoende energie input te voldoen. Ondertussen zitten we qua natuurlijk licht meer in de maand december dan november en het is ook nog zacht buiten. Er moet nu al eerder op kracht gestuurd worden en meer belicht worden. Daarom zitten sommige bedrijven al op 18 uur belichten.

De opkweek is over het algemeen soepel verlopen. Er is overwegend op het 2e blad getopt maar het aantal partijen met 3 koppers is ook toegenomen. Partijen die het warme weekend in september bij de plantenkweker stonden zijn daar wel op gerekt en moesten in sommige gevallen naast het plantgat om de bloei te stimuleren en de tros te versterken. We komen weinig koplozen tegen maar dit is ook wel vooral aan het sturingsbeleid bij de plantenkwekers te danken. Tot 10 dagen na het toppen moet het teveel aan licht weg geschermd worden.

Momenteel ziet het ingestelde klimaat er als volgt uit:
Voornacht is sinds afgelopen week verder gezakt naar 13-14 oC met de zacht aanvoelende westenwind maar moet weer verhoogd worden naar 15-16 oC bij kouder weer. Zorg bij het opstoken naar de nanacht, 1-1,5 oC onder het setpoint uit te komen om te voorkomen dat er een kamelenbult in de grafiek verschijnt. Een ongewenste verhoging van de temperatuur geeft alleen maar rek op kop en trossteel. Begrens ook de maximum buis om doorschieten hiervan te voorkomen alvorens de lampen aangaan. Nanacht staat meestal rond de 18-19 oC ingesteld en de luchtlijn pendelt afhankelijk van buitenomstandigheden net op of onder de stooklijn. Afgelopen week was het nodig om eronder te luchten, om overregeling van temperatuur te voorkomen en meer vocht af te voeren. Een buis van 38-40 oC onder het doek was hoog genoeg om een goed klimaat te houden. Hoger vergrootte weer de kans op overregeling. Bij hoge kassen van 7m of hoger is de schermkier gauw te groot, maak verschil tussen zacht en koud weer. (5-10 %) Met een vaste schermkier werken en het lucht daaromheen laten pendelen geeft de meest rustige regeling op de grafiek met de minste verschillen in de kas. Bij een te grote schermkier zie je naar de gevels toe meer kou. De ochtendverlaging ging voorheen meestal in als het schermdoek opende maar i.v.m. het niet halen ervan moest deze of flink worden verlaagd, of vroeger worden ingesteld. Ook hier geldt dat als het kouder wordt dat het scherm rustiger open moet lopen en dat is dan weer vanaf zonopgang.

Vanaf 09.00 naar de middagpiek toe stoken. Deze stond voorheen op 24-25 oC maar momenteel is 22-23 oC voldoende warm. Nu geldt ook hoe hoger de luchtings temperatuur des te vochtiger het wordt dus beter kiezen voor meer buis overdag en ontvochtigen. Het grootse effect van ontvochtigen wordt bereikt tegen het eind van de dag met het doek gesloten waarbij er gestreefd wordt het vochtdeficiet richting 6-8 te brengen. Met vochtige zachte dagen is het dan beter de luchtings temperatuur 1-2 te laten zakken.

Maak er geen wedstrijdje hoge buizen aan te houden in de middag. Het is niet nodig om er een buis van 60-70 oC in te laten lopen voor een goed vochtdeficiet. Dat kan ook met een buis van 50 oC in combinatie met de juiste schermkier en raamstand. Wanneer er echter gekozen wordt om minder buis in de nacht aan te houden moet er overdag wel gecompenseerd worden. Zorg wat dat betreft dat er wel de nodige hoeveelheid energie ingaat om generatief te sturen en de behanglengte niet te hoog op te laten lopen.

Co2: ’s nachts met de lampen aan en het doek tussen 600 en 800 ppm doseren, belangrijker nog: vloeibaar Co2 doseren. Overdag wanneer de luchtramen open staan mag er WKK Co2 gedoseerd worden: 800-1000 ppm. We komen nog teveel groei problemen tegen met niet goed afgestelde wkk’s en daaropvolgende problemen met schadelijke gassen. Wat dat betreft zou iedereen een snuffelpaal moeten hebben hangen in de kas.

Hoe gaan we de kwaliteit waarborgen komende winter?

“Liever een tomaatje minder en een tros die er snel van af komt dan een tros die te lang blijft hangen”.

Dat betekent dus altijd op -2 snoeien. Vooral zwakke stengels komen hierdoor bij en hiermee voorkom je dat trossen blijven hangen met alle kwaliteitsproblemen die daarop volgen. Doordat je op kracht van de tros snoeit kan je trouwens ook meer snelheid aanhouden.

Goed nadenken over het moment van aanhouden extra strengels. Als je te vroeg dik staat moet het etmaal naar beneden om troskracht te waarborgen. Stem het aantal stengels/m2 en het snoei beleid zodanig af dat het etmaal niet ver onder de 19 oC hoeft te zakken. Dan wordt de plant ook minder vatbaar voor virus.

De laatste jaren is er een tendens naar steeds lager kali aan te bieden. Al vroeg tijdens de uitgroei van de vrucht, voor het kleuren, kan wankleurigheid ontstaan, dus eerder dan je verwacht. Houdt het kali cijfer op minimaal 6-8 in de mat om dit te voorkomen (10-11 mmol in druppel)

Led teelt:
Nu het zo zacht is uitkijken met te hoge planttemperatuur. Vooral als de LED balk dichtbij de kop hangt. Deze zijn ook gewoon 38 oC dus geven hetzelfde effect als een groeibuis. Plant temperatuur ligt bij momenten tot 3 oC boven de ruimtetemperatuur en afgelopen week een graad etmaal erboven. Je gaat dan snel te hard!

Momenteel geldt hetzelfde voor het gebruik van de groeibuis. Wanneer deze alleen maar de groeitomaten verwarmt blijft er minder energie voor de kop en wortels over. Het is dan beter deze secundair in te stellen en meer met het ondernet te stoken.

Watergift:
Als je in de opbouw van plantbelasting zit voorzichtig zijn met teveel water onder het doek en dan met name in de belichte periode. Dit wekt anders teveel vegetatie op. Dit kan zich o.a. uiten in een te grove vegetatieve bloem. Wanneer de plant vol belast hangt ebt het negatieve effect weg en helpt het de plant op spanning te houden. Wanneer je met onderstam DRO141TX te maken hebt is dit vegetatieve effect nog groter.

Momenteel wordt er geklaagd over meer kopbreuk in de ochtend. Naast kouval voorkomen, eerder water geven voordat het scherm openloopt. Sowieso niet later dan een uur voor open lopen. Hiermee verlaag je de worteldruk enigszins. ’s ochtends starten nadat het scherm een uur open is. Bij moeizame bloemkwaliteit maximaal 1,5 uur later. Stoppen 3-4 uur voor lampen uit.

Arbeid:
Kwaliteit van zakken en goed hangen van de stengels momenteel heel actueel. Zorg voor gelijke hoogte van de koppen. Een stengel die er nu onder zakt komt niet meer bij en ben je kwijt. Houdt de koppen ook minimaal 1,5-2 m van de lampen af, eigenlijk is 1,5 m minimaal. Bij hoge kassen hangen lampen vaak te hoog en is het beter later te zakken om de kop voldoende warm te houden.

Ziekten en plagen:
Na een jaar met vooral galmijt problemen, allerlei uitprobeersels om deze te bestrijden en niet altijd met succes, is er heel goed schoongemaakt en meer tijd genomen voor de teeltwissel. Essentieel blijft dagelijks scouten en zorgen dat dat je voldoende materiaal en capaciteit hebt om snel in te grijpen. Dat ontbrak er nogal eens aan afgelopen jaar.

Meer teelttips van Merlice lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.