Teelttip Merlice – Onbelicht: 6 februari 2018

De zon laat zich weer wat nadrukkelijker zien aan Merlice.
Gisteren gingen we door de 400 watt instraling heen. Dat wordt ook wel tijd want we lopen zwaar achter op vorig jaar. De vroege plantingen liggen 1 tros achter, de latere een halve tros achter en ook bij de belichte teelten missen natuurlijk zonlicht, ook daar zien we dat de aanmaak flink achter loopt. Bij de vroege teelten bloeit momenteel de 3e-4e tros.


Volgende week wordt er serieus meer licht en kou voorspeld, momenteel hebben we daar, tussen de buien door, een voorproefje van. Omdat de plantbelasting voor de tijd van het jaar achter loopt, moet er veel meer gas gegeven worden dan anders. Sommige telers lopen daar al op vooruit door eerder dan anders een extra stengel aan te houden en eerder op 5 te snoeien. Dat kan alleen als de zetting kwalitatief sterk en snel verloopt want anders komen deze trossen er moeizaam vanaf. Ook met het aanhouden van extra stengels breng je niet meer vroegheid maar de aanmaak gaat wel omhoog.

We moeten in Februari snelheid in halen!

Er is lange tijd met etmalen van rond de 16,16,5 oC geteeld. Afgelopen weken is dat wat hoger geworden met 17-17,5 oC, maar de lichte dagen zijn op een hand te tellen geweest. Als je dan een etmaal draait naar de lichtomstandigheden, bijvoorbeeld 18-18,5 oC , moest je de dagen erna weer in de remmen. Dat is ook het uitgangspunt voor komende periode, naar de hoeveelheid licht het etmaal invullen maar dan waarschijnlijk wat hoger dan we gewend zijn. Het verschil tussen een lichte en donkere dag blijft dan 1,5-2 oC maar op een hoger niveau, we hebben wat in te halen! Zorg daarom dat komende week de buffer goed gevuld blijft, dat je in ieder geval voldoende warmte ter beschikking hebt en gebruik het scherm efficiënt.

Het lichttekort is ook de reden dat we dit jaar veel meer virus beelden in de kop zien dan anders. Het duurt ook veel langer voordat het er uitgegroeid is.

Foto viruskop

We zien deze week ook soms een donker blaadje verschijnen, een echte Merlice kwaal. Meestal gebeurd dit door de temperatuur hoog op te laten lopen met zon, de plant kan de verdamping dan niet bijbenen. Een hoge EC in de mat helpt daar ook niet aan mee.

Het gaat er met de invulling van het etmaal om welke delen van de plant we van assimilaten voorzien. De invulling van het etmaal ziet er voor volgende periode als volgt uit: 14-17+1-15+1-21+3+2 oC. De luchtlijn moet er overdag een 0,5 oC boven staan. ’s Nachts afhankelijk van buitentemperatuur, maar nu minimaal een graad . De ochtendverlaging is nu standaard. Met kou en veel uitstraling overwegen deze niet in te zetten. Je ziet dan al een natuurlijke ochtend verlaging wanneer het scherm opent.

Om meer naar de vruchten te sturen moeten lichte dagen goed benut worden. Start de middagpiek op tijd en trek met een zonnige dag de temperatuur tot zon onder door. Voorkom dat vlak voor de de voornachtperiode de kop weer licht van kleur komt te staan. De kop moet dus goed donker staan en zijn water pas ’s nachts aan vullen.

Broeiblaadje

Wat dat betreft is het gebruik van het scherm ’s middags ideaal om de dag goed warm af te maken. Omdat het gewas al behoorlijk wat vocht produceert zal dit alleen het geval zijn bij kou waarbij er flink gestookt moet worden. Let wel goed op het vochtdeficiet om broeiblaadjes te voorkomen. Deze zijn afgelopen week al gesignaleerd. Dit ontstaat aan het einde van de middag wanneer door middel van worteldruk, een gesloten scherm, afkoelende buizen, en een oplopend vocht. Het gewas gaat steeds meer vocht produceren en er zijn inmiddels zat middagen dat het scherm niet meer dicht mag.

Afgelopen week zagen we met volle maan dat het scherm op uitstraling al vroeg dicht moest. Komende week zal warmte de beperkende factor zijn. Ga met het scherm gekierd naar de voornacht, om niet te snel af te koelen. Zeker niet als warmtecapaciteit de beperkende factor is.

Met veel licht de voornachtperiode verkorten en de nanachtperiode verhogen op lichtsom. Hiermee kunnen we het etmaal een flinke boost geven en tempo maken.

Veel bedrijven hebben de extra stengels al aangehouden. Vooral de ruimere starters waarbij verdubbelt wordt (66-70 cm) maar traditioneel worden in week 6 de eerste dieven aangehouden. Vorig jaar gingen we na het aanhouden hiervan een donkere periode in. Voorlopig is het nu andersom en gaan we het licht tegemoet. Het is wel belangrijk dat een dief sterk is wanneer deze wordt aangehouden. De dieven die tot nu toe zijn aangehouden moeten worden geselecteerd op grootte en dikte want heel spontaan zijn deze niet gekomen. Een goed criterium is dat een dief minimaal de helft van de lengte van een hoofd stengel moet hebben. Om het verschil tussen de aangehouden dieven en hoofdstengel niet te groot te maken, moet de dag piek afgevlakt worden. Het is dan beter met licht de dag lang door trekken dan pieken boven de 25-26oC toe te staan. De diefgroei wordt verder extra gestimuleerd door overdag water te geven.

Bij vroeg dik komen te staan moet er tenminste tot en met de 2e tros van de dief gebeugeld of geschrapt worden. Wanneer de trossen kort en dik worden kan er pas gestopt worden met trosbehandeling. Het is altijd zo dat het licht het over moet nemen. Een kopblad meenemen is eigenlijk standaard vanaf het moment dat er een dief naast de kop staat. Deze maand nog alle trossen snoeien op 5, vanaf volgende maand bepalen of er op 6 gesnoeid gaat worden ja of nee.

Foto eerste tros

Ondertussen zijn de meeste bedrijven klaar met interen. We zien de eerste vruchten glimmen dus deze trekken serieus aan de plant. De watergift kan daarom omhoog, De verdampings behoefte ligt momenteel op 600-800 cc per pot. Dat is dus de minimale gift om het watergehalte op peil te houden. Bij een aantal bedrijven bereikt de EC in de mate al hoge waarden, boven de 7-8 Ec dus reden om met licht een beurtje meer te geven en wat drain te realiseren. De watergift moet dan wel hoofdzakelijk overdag plaats vinden. Ook kan het nodig zijn om over te schakelen op grote beurten om daadwerkelijk eerste drain te creëren bij de 3 e -4 e beurt.

Wat nu nog onder folie staat zijn alleen late plantingen. Deze teelten verlopen heel voorspoedig en heel wat makkelijker dan de vroege. Hier zien we een sterke gezette 1e tros, bij de vroege plantingen was je blij dat er 4 aan zaten. Hier geldt vooral veel snelheid maken, enige fout die je kan maken in dit soort teelten is teveel op kracht telen. Het aanhouden van een extra stengel is daarom vaak spelbreker bij het gebruik een foliescherm. Stel dit dan ook wat uit als je het folie langer wil laten liggen.

Ziekten en plagen: Tot nu toe is het rustig onderweg, er wordt preventief meer ondernomen met zwavel tegen galmijt. Veel bedrijven zijn met Tuta gestart, veelal overgehouden van vorig seizoen. De eerste Botrytis plekjes dienen zich aan , vaak bij het knoopje door slordig werken. Goede reden om met een rondje bladsnijden snel terug te komen, als visuele controle om dit soort zaken snel te signaleren.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Wilt u meer teelttips over “Merlice” lezen klik dan op onderstaande artikelen:

Teelttip Merlice-Belicht 22 december 2017
Teelttip Merlice-Onbelicht 21 december 2017
Teelttip Merlice – Zomeradvies: juli 2017

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.