Teelttip Sevance: Juli 2017

Ieder jaar is anders en zo ook voor Sevance in 2017

Werd er in de laatste Sevance teelttip nog gesproken over een achterstand in productie ten opzichte van 2016, dan is dit nu weer omgezet in een voorsprong. Na de donkere maanden februari en maart is het licht aan en niet meer uit gegaan!

Vanaf week 11 is de achterstand ( – 8000 Js ) in straling omgezet naar een plus van 20000 Js. Dit heeft een positief effect gehad op de kracht van Sevance en het vruchtgewicht. In week 25 hebben we een echte hittegolf gehad.  Sevance stond voldoende sterk en kon de warmte voldoende weg koelen; de koppen zijn wat dunner en wat meer strekking op de tros. In het algemeen is de zetting nog goed verlopen; op veel bedrijven is in de voorgaande weken ruim hommels ingezet om problemen te voorkomen.

Resultaat van lichtrijke maand mei en juni. In juli goede productie te verwachten

Klimaat sturing in juli
In deze maand is de licht temperatuur verhouding meestal nog wel op orde. De gemiddelde lichtsom per week neemt in de maand juli 50 Js per dag af. Dus van licht gebrek is er nog geen sprake. Wel zal het beleid al afgestemd moeten worden op de einddatum van de teelt.

Ook in juli moet er met het kasklimaat tegengestuurd worden op de buitenomstandigheden. Bij relatief koel en lichtrijk weer het etmaal op 19,5-20,5 0C blijven sturen. Voortgang in aanmaak en afrijping is nog belangrijk om niet te zwaar belast de maand augustus in te gaan. Bij zomerweer is het van belang het etmaal zoveel mogelijk te drukken en in de namiddag en avond sterk op de luchtvochtigheid te sturen. Het etmaal drukken met name rond zon-op => koudste moment van het etmaal.  Kies in deze periode een lage ventilatie temperatuur (15 – 16 0C) en een kleine P-band om de ramen maximaal open te sturen. Belangrijk is om in de namiddag de luchtvochtigheid weer op peil te krijgen. De windzijde sluiten rond 18.00 uur helpt hierbij en met de vocht regeling de luwe zijde gaan sturen naar lagere stand.  Kijk ook goed naar het verschil in kastemperatuur en buitentemperatuur.  Bij buiten warmer dan binnen de ramen sterk geknepen houden. Houd deze strategie aan tot minimaal middernacht  => plant weer goed op spanning brengen en voldoende hoge RV realiseren voor kieming van het stuifmeel.

Warmte inbreng in de zomer staat in het teken van CO2 en een gezond klimaat handhaven. Energie voor temperatuur zal in juli en augustus niet veel nodig zijn. Het gaat met name om de vruchten onderin wat op te warmen en het stengelpakket gezond te houden. Waar men een warmte overschot heeft wordt, ten behoeve van CO2 productie, een buis vanaf 3 uur voor zon-op van 400C ingezet. De buis loopt eruit op straling en vocht.  Bij een externe CO2 bron kan de buis alleen op vocht gestuurd worden in deze periode.

Gewaswerk

Sevance blijft voldoende bladlengte maken in de zomerperiode. Ook zien we het blad naar beneden goed uitvullen. Onder bijna alle omstandigheden kan een “klein” kopblaadje meegenomen worden. Streef naar kleiner dan 10-15 cm en controleer dit. Bij het wegbreken van grotere bladeren in de kop wordt de vochtspanning in de kop verstoord en heeft dit onregelmatigheid op de tros en zetting tot gevolg. Dus blad uit de kop kan de zomer door, maar wel klein wegnemen. De trosbehandeling wordt in augustus weer actueel. Knik trossen moeten voorkomen worden.  Start met een tros te schrappen in de eerste week van augustus, met tros beugelen kan een week later gestart worden.

Trossnoei wordt nu veelal op -2 gedaan. In een gewas met een goede balans gaat 50% van de trossen op 6 en de rest op 7 vruchten per tros. Vanaf week 30 alles op 6 snoeien om naar een sterk eindschot te werken en ook weer terug naar 7 te kunnen gaan. Bij de telers die eind december nog productie hebben kunnen er vanaf week 33 t/m 35 een paar trossen op 5 om de laatste weer na 6 en 7 te kunnen gaan. Een tros eruit helen is bij Sevance niet gewenst of nodig; de opvolgende tros wordt dan te grof met kans op zwelscheurtjes.

Gewasbescherming

Zoals het ernaar uitziet wordt de gewasbescherming steeds gecompliceerder. Op veel bedrijven is er naast de gebruikelijke insecten plagen ook Galmijt; Bemisia en Tuta Absoluta geconstateerd.  Al deze plagen kunnen razendsnel gaan in juli en augustus, dus blijf opletten!
Tomaten galmijt zit vaak direct al boven in het gewas. De snoei en indraai ploeg moeten de aantasting direct melden. Bij meer dan 3 plekken per ha direct volvelds ingrijpen om erger te voorkomen. Voor dat de galmijt waargenomen kan worden zit deze al meer dan 4 weken in het gewas.

Wortels

Zuurstof bij de wortels is het toverwoord in de maanden juli en augustus.

De wortels hebben het al moeilijk door de hoge plantbelasting => weinig assimilaten sturing naar de wortel. Factoren als een hoge temperatuur van mat en druppelwater verlagen het zuurstof gehalte in het substraat. Waar in het voorjaar een foutje wordt gecorrigeerd door de natuurlijke toename van het licht kan dit nu grote gevolgen hebben.
De waterafvoer uit de mat kan eventueel verbeterd worden door extra draingaten. De intering gedurende de nacht is het instrument om weer lucht (zuurstof) in het substraat te krijgen.
Ook de beurtgrootte heeft invloed => vergroot het volume per beurt en verlaag de frequentie. Meer dan 5 keer per uur rond op een normaal steenwolvolume is niet nodig.
De metingen van EC druppel/mat en drain moeten minimaal 2 keer per week uitgevoerd worden. Op deze manier kun je met kleine stappen corrigeren.

Slijtage van de wortels is direct zichtbaar, direct onder de pot/druppelaar; indien dit wordt waargenomen ga dan direct op meer zuurstof in de mat werken. Ook een behandeling met een middel tegen Pythium is zinvol.  Er wordt veel van het gewas gevraagd en de komende periode zijn de wortels de zwakste schakel in de teelt.

Succes met de oogst!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.