Teelttip Sevance: mei 2017

De productie begint voor Sevance na een aarzelend begin nu lekker op stoom te komen.

De trage start en matige lichtsommen in februari hebben voor Sevance geresulteerd in achterstand in productie en groei per 1 mei. De productie ten opzichte van vorig jaar is ongeveer 0,5 kg lager en in trosbloei lopen we ook nog ongeveer een halve tros achter. De plantbelasting in bijna gelijk aan 2016. De aanmaak na week 11 is duidelijk vlotter gegaan bij toename instraling. Een sterke reactie met de etmaaltemperatuur was nodig om de plant in de juiste balans te houden. Nu begin mei staan de gewassen goed op de vrucht en is groei rustig met een wat afnemend aantal bloemen per tros.

Hierboven de cumulatieve instraling in het westen van Nederland. In week 11 was het dieptepunt met een achterstand van bijna 8000 Js/cm2. Resultaat hiervan was een lager vruchtgewicht en achterblijvende productie.

Klimaat in mei
In mei is het klimaat nog helemaal stuurbaar. Nog toename instraling met relatief koele nachten. De gewassen staan goed op vruchtgroei en de koppen zijn in balans. Forceren ten behoeve gewasstand is niet meer nodig. De focus licht nu op voortgang in productie en sterke trossen. De grootste valkuil is nu een te hoge etmaaltemperaturen bij stralingssommen van lager dan 800 Js/cm2. Een etmaal hoger dan 18 C geeft makkelijk een zwakkere trosstand waarbij de punt van de tros onvoldoende meekomt. Nu de buitentemperaturen wat oplopen kan er ook meer geventileerd worden en voelt het minder benauwd aan. Streef ook een etmaal hoger dan 20,5C niet na; ook niet bij hoge stralingssom. Hoge etmalen in combinatie met tijdelijk een hoge koptemperatuur geven gemakkelijk wat afwijkende trossen. De mooie regelmatige visgraat is dan weg.

De basis blijft een voornacht van 14 0C => lengte afhankelijk van de buitentemperatuur; de nanacht blijft zolang het nog fris is als basis 17 met 10C lichtsomverhoging. De ochtend van een uur na zon-op tot 13.00 gebruiken we om rustig op te stoken naar 19/200C. Op instraling mag de kastemperatuur doorlopen naar 24/250C maximaal. Vanaf een uur voor zon onder weer afbouwen naar de voornacht.  De luchtvochtigheid terughalen in de namiddag vanaf 15.00/16.00 uur met een grotere naloop op de windzijde. Let op dat bij afluchten naar de voornacht het vocht niet agressief zakt. De windzijde gesloten houden na 18.00 uur kan dit voorkomen.

Plantbelasting en trossnoei
De plantbelasting begint nu serieus te worden.. We zien nu plantbelastingen tussen 160 en 185 vruchten per m2.  Op de meeste bedrijven zal de plantbelasting nog wat doorstijgen. Optimaal voor doorgroei en voldoende troskracht is nu een plantbelasting van 175 vruchten per m2. De trossen zijn de laatste 6 weken veelal op 7 gesnoeid => en dit ziet er prima uit. Zoals gezegd begint het gewas naar zijn eigen balans te werken. De komende periode kan er dan ook op -2 gesnoeid worden met een maximum van 7 vruchten per tros. Een wat zwakkere tros gaat dan op 6 en zo worden groene punten voorkomen. Trossen van 8 vruchten zijn toch niet echt gewenst; er is dan een te groot verschil tussen kopvrucht en puntvrucht. Vanaf week 30 is het weer maximaal 6 vruchten per tros.

Het tros schrappen of beugelen is gestopt in april; een enkele tros heeft daarna nog de neiging om licht de knikken. Het is belangrijker om in augustus weer op tijd te beginnen dan nog langer doorgaan in het voorjaar. Sevance is echt een ras voor de 2e helft!

Bladomvang
Bij Sevance zien we vaak een relatief slanke kop met een wat open structuur in de bovenste 40 cm. Naar beneden vult het blad zich enorm goed uit in de lengte maar ook in de breedte. De lichtonderschepping is dan ook erg efficiënt. De ervaringen met het gehele seizoen blad uit de kop halen zijn dan ook erg goed. Het blad wat blijft vult de ruimte goed op en tussen de bladeren in de hoogte is meer ruimte wat de tros weer versterkt. De variatie in bladlengte geeft ook aan dat ook in de zomer dit blad uit de kop doorgezet kan worden. Zo houden we het voordeel met bladsnijden onderin. 

Ook in midden zomer blijft de bladlengte gemakkelijk boven de 40 cm.

Samengevat 
Nu streven naar een sterke trosvorming met regelmaat. Extreem hoge temperaturen en nog forceren in mei heeft een slechte invloed op de trosvorm. De productie potentie gaat komen uit het gemiddeld vrucht/tros gewicht. Met aan de bovenkant van de trosmiddel sortering worden de beste resultaten behaald. Trossnoei op max 7 vruchten per tros en een zwakkere tros op 6. Blad uit de kop kan zonder probleem het gehele jaar uitgevoerd worden.

Succes met de oogst!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.