Teelttips Sevance: nov 2017

Het teeltjaar 2017 loopt op zijn einde. Tijd om eens terug te kijken hoe de teelt van Sevance verlopen is en weer nieuwe plannen en doelstellingen voor 2018 te benoemen.

Vanaf week 11 is de achterstand (- 8000 Js ) in straling omgezet naar een plus van 20000 Js. Dit heeft een positief effect gehad op de kracht van het gewas en het vruchtgewicht.  De productie kon op veel bedrijven boven de 2 kg/m2 blijven tot week 38/39. Vanaf week 33 de voorsprong in straling weer ingeleverd en blijkt 2017 vrijwel gelijk aan 2016 uit te komen.

In augustus het grootste verschil tussen beide jaren; heet en droog in 2016; vochtig en koel in 2017. Duidelijk minder snelheid op de zetting in deze periode; uiteindelijk wel wat herstel in september wat resulteerde in een paar mooie trossen voor het eindschot. Bij copy/past gedrag ging men hier in de fout met de datum laatste zetting, 2016 ging supersnel gedurende laatste zetting en eerste uitgroei van de laatste trossen en was men meestal wat vroeger leeg dan gewenst. Het gevolg was wel een perfect gemiddeld vruchtgewicht en een sterk gewas bij einde teelt. Waar dit jaar de kopdatum aangepast is als gevolg van 2016 is er meer uitval en de uitgroei van de vruchten kan tegen vallen. Voldoende tijd nemen voor de staart van de productie is van belang er is meer te winnen met een hoger gemiddeld vruchtgewicht dan met een paar vruchten meer.

Leerpunten 2017
Sevance is een ras wat relatief rustig moet groeien met een sterke generatieve inslag. Bij te veel  forceren met name onder lichtarme omstandigheden wordt de tros te zwak en weer op kracht komen duurt te lang. Dit jaar was forceren niet aan de orde met als dieptepunt week 6 met maar 50% van de te verwachten straling. Als de plant in week 5 al aan staat  zijn de gevolgen groot! Dus blijf werken met een relatief laag basis etmaal met lichtverhogingen op straling direct en som. Dus sterk reageren op de stralingssom in combinatie met de etmaal temperatuur. Basis etmaal 16C bij 3 trossen gezet. Lichtbehoefte is dan 350-400 Js. Per 200 Js kan er 1C bij op het etmaal. Per gezette tros komt er ook 100Js bij voor de basisbehoefte aan licht. Met het nacht/dag verschil de generativiteit behouden en bijsturen. De DIF moet in de eerste teeltfase tot en met bloei tros 7 minimaal 3 zijn en voldoeden zon naar 4 streven.

Dief bijmaken
Bij  Sevance is het beste om alle extra dieven op het zelfde moment er bij te zetten. Sevance is een moeilijk ras om een goede zijscheut die qua hoogte niet te ver onder de kop zit bij te maken. Hier moet dus echt op gestuurd worden; bij de plantingen eind december/begin januari is de dief uit het 3e oksel meestal de beste. Er zit nog wat kracht in de plant en er is vaak een groeireactie op het inwortelen/doorortelen op het substraat. Later gaan de vruchten meer trekken en zit de trosdief te laag ten opzichte van de kop. Spaar de plant in de week voor het laten staan van de extra scheut. Accepteer meer paars en kracht in de kop ten behoeve van de diefgroei. Ook bij het
aanknopen is extra aandacht nodig om het lengte verschil tussen kop en dief acceptabel te maken. Ook de eerste ronde zakken en verdelen is gericht op de verdeling van de stengels. Maak hiervoor extra tijd vrij.

Sevance kan  gevoelig zijn voor lichte zwelscheurtjes op de vruchten. Dit zien we met name vaaak in proeven waarbij Sevance   als proefras tussen  een ander standaard ras staat. Deze lichte zwel is het gevolg van zwakkere zetting door een net te hoog etmaal voor Sevance. Een ander aspect isd dat Sevance wel een wat lager etmaal vraagt in vergelijking met andere rassen uit het middel segment  maar wel energie nodig heeft. De vruchten mogen niet te lang koud uit de voornacht blijven.  De nanacht van 17C nastreven geeft minder problemen. Ook bij de telers die 100% Sevance telen is het optreden van lichte zwelscheurtjes zo goed als niet meer aan de orde.

Trossnoei
Altijd op 5 vruchten per tros starten in de traditionele teelt. Zeker de trossen gesnoeid in januari is het maximaal 5! Een prima schema is 2 trossen op 5 daarna op 6 vruchten snoeien tot eind april. In mei en juni kan er op 7 gesnoeid worden. In juli kan er op -2 gesnoeid worden om de juiste balans te handhaven. Voor bedrijven die lang doorgaan; oogst tot eind december moet er in augustus alles op max 6 vruchten per tros gesnoeid worden.  In week 33/34 een enkele tros op 5 geeft ook een krachtiger zetting op de laatste trossen.

Opkweek 2018
De opkweek voor de teelt 2018 is weer gestart met zaaien en enten. Dit eerste stuk heeft nog weinig invloed op de tros positie en vorm als de planten getopt worden. Na  het toppen begint  met het uitlopen van scheuten de tros ook te ontwikkelen. Bij het toppen verdwijnt het groeipunt van de jonge plant en dus ook een stuk energie vraag. De dagen direct na het toppen is het niet gewenst dat de plant te sterk assimilaten/suikers opslaat in het blad. Mag dus niet te paars worden.  Om een indruk te geven hoe een en ander loopt onder staande grafiek.

Vanaf 4 dagen na toppen is de positie van de eerste tros bepaald en de eerste bloem gevormd. Een kleine week later  volgt tros  nummer 2. Als de eerste tros te laag zit bijvoorbeeld als gevolg van veel licht in combinatie met relatief lage temperatuur dan wordt de kans dat er tussen tros een en twee vijf bladeren gevormd worden groter. De eerste tien dagen na toppen is cruciaal voor de positie van de eerste 2 trossen. bij Sevance is het nodig om het 2e blad in te korten;  hiermee wordt overlapping voorkomen. In de fase na uitzetten is de strategie volop gericht op de tros. Een minimaal N/D verschil van 3C moet nagestreefd worden. de EC en watergift draagt ook zeker bij aan generatieve sturing; de EC in de pot moet stijgen naar 5-6 bij een plantleeftijd van 50 dagen.

Bovenstaande is een goede reden om de opkweek goed te volgen en de data beschikbaar te krijgen. Opkweek van tomatenplanten is vakwerk wat op de opkweekbedrijven professioneel wordt aangepakt. Een goede plant is immers de basis van de teelt. Als de plant op 55 dagen afgeleverd wordt zijn de eerste 3 trossen al aangelegd => dit is dus al ongeveer 10% van de productie potentie.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.