Bijeenkomst van de Landelijke Commissie Komkommer

De markt van komkommers is bijzonder dynamisch. Juist daarom richtte Glastuinbouw Nederland in 2015 de Gewascoöperatie Komkommer op, met als doel knelpunten in de komkommerteelt op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het bestuur van de Gewascoöperatie Komkommer wordt gevormd door de landelijke commissie Komkommer, bestaande uit twaalf ondernemers uit heel Nederland. Zij kwamen afgelopen week bijeen om onder andere het project ‘De groenste komkommer’ te bespreken.

Doelstellingen
Mark Meijers, netwerkcoördinator van Glastuinbouw Nederland, vertelt meer over de Gewascoöperatie Komkommer: ‘De landelijk commissie Komkommer komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar om de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving te bespreken. Zo bezocht de commissie op 22 mei het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk, waarvan uit ‘De groenste komkommer’ onderzoek wordt gedaan naar fossielvrije productie van komkommers. De proef gaat uit van een hybride belichtingssysteem, waarbij de helft van het licht afkomstig is van Son-t belichting en andere helft afkomstig van LED lampen.’

Op bezoek bij Aad van der Ploeg
Aansluitend bezocht de commissiekomkommerteler Aad van der Ploeg in Nootdorp. Mark Meijers: ‘Bedrijfsbezoeken als deze zijn belangrijk voor de commissie, omdat wij zo precies weten wat er speelt onder de ondernemers.’

Vergaderen in het De Ruiter Experience Center
Na deze twee excursies viel er genoeg te bespreken, wat het team deze keer in het De Ruiter Experience Center deed. Onder het genot van een komkommercocktail gaven diverse professionals van De Ruiter presentaties over komkommers. Marc van Slooten, Research Assistant Cucumber, vertelde meer over de veredeling van komkommers. Marcel van den Ouweland, Market Developer, deed een boekje open over de opzet van De Ruiters proefprogramma’s.

Hoge eisen aan proeven
Marcel van den Ouweland: ‘De Ruiter stelt best hoge eisen aan een proefprogramma. Allereerst gaat het om het verzamelen van hoogwaardige, onafhankelijke data ten opzichte van het hoofdras van dat seizoen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende proeven uitstaan om tot betrouwbare resultaten te komen. Resistenties spelen daarbij ook een rol: in een goede proef vergelijk je komkommers met hetzelfde resistentiepakket tegen bijvoorbeeld meeldauw of het komkommerbontvirus. Zo voorkomen we dat we appels met peren vergelijken. In het voorjaar is het niet erg moeilijk om proeflocaties te vinden, omdat het hoofdras redelijk standaard is. In de zomer wordt dat lastiger: dan is de ziektedruk hoger en is er meer diversiteit in de hoofdrassen.’

Komkommerdiner
Tegen de tijd dan aan alle vergaderingen en presentaties een einde kwam, was het tijd voor een waar komkommerdiner: in alle gangen waren er komkommers gebruikt in de gerechten. Mark Meijers besluit: ‘Het combineren van de bijeenkomst met kennisuitwisseling en een diner, waarbij er gekookt was met komkommer, is een mooi voorbeeld van een optimale bijeenkomst!’