Grote keuze in paprika

Met een jaar met veel rassenproeven – in zoete punt, oranje, geel en rood – en een flinke uitbreiding van ons assortiment bewijst De Ruiter dat wij er hard aan werken om u nóg meer keuze in paprika te bieden. Nu de meeste nieuwe teelten weer gestart zijn, staan we even stil bij de optimale sturing van San Siro en Sardinero (geel geblokt), Raptor (oranje geblokt) en Rivato (rode zoetpunt).

Raptor: generatief aanpakken
Als de grovere broer van DSP7054 wordt Raptor dit jaar op grotere schaal geteeld. Hiermee wordt de keuze in oranje breder en is de oranje markt optimaler te bedienen. Raptor is vegetatief van karakter en sterker dan DSP7054. Daarom heeft dit ras een sterke generatieve sturing nodig.

Bij een drie-stengelsysteem is het belangrijk om na inworteling goed op de eerste zetting te sturen in het derde oksel. Stuurvruchten zijn noodzakelijk om Raptor niet te vegetatief te laten worden bij een donkere februari maand. Er kan nog voor worden gekozen om het eerste zetsel (gedeeltelijk) groen te oogsten.

Bij een vier-stengelsysteem mag Raptor pas op het vierde oksel worden belast, dan één oksel leeg en daarna op twee stengels proberen op het zesde te belasten. Door deze tussenzetting krijg je iets meer balans. Vergeet niet voldoende ruimte te laten voor wortelvorming.    

Raptor

San Siro: nu al investeren in zomergrofheid
Na een mooi jaar vindt San Siro een vertrouwde plek in meer en meer gele productielocaties. San Siro is een aantrekkelijk ras, onder andere met zijn arbeidsvriendelijkheid door een makkelijke plantbalans en de grofheid in de zomer.

San Siro is een makkelijk groeiend en zettend ras.  Het toont een snelle plantontwikkeling, met grote bladeren. Dit ras is makkelijk op 4 gelijke stengels te krijgen. Om lengtegroei te beperken en zetting te bevorderen kan eerder een lagere etmaal worden aangehouden. Normaal belasten vanaf derde of vierde oksel. De plant komt na eerste zetsel goed in balans, geeft daardoor minder groei en makkelijke zetting. De vruchten kleuren snel.

Sardinero: houdbare gele grofheid met hoge productie
Sardinero is een sterk, middellang ras met grove vruchten. Een ras met goede groei, makkelijk op 2, 3 of 4 stengels te zetten. Om het sterke gewas in balans te krijgen moet deze snel belast worden.

Bij voorkeur de eerste vrucht in het derde oksel laten zetten als generatieve actie en pas weg halen als vierde is gezet! Zetting zeker niet later dan 4de oksel (bij 3-stengel systeem) en dan 1 vrucht per stengel en bloem erboven weghalen. Daarna mag de volgende bloem zetten. In het eerste zetsel kunnen de vruchten lange stelen hebben, probeer rek te voorkomen door actief te telen – niet te snel voor zon op, op dagtemperatuur). Vruchten blijven lang groen, maar kleuren snel door. Sardinero is een grof ras, dus het is niet nodig om op grofheid te werken. Plant ontlasten als er voldoende plantbelasting is, maar behoud altijd een plantbelasting. Bij overgangsdagen naar veel licht gaat het blad iets sneller van spanning dan andere rassen, dit herstelt snel.

Links San Siro en Rechts Sardinero

Rivato: de nieuwe uniforme rode zoetpunt met snelle doorkleuring
Rivato is de uniforme nieuwkomer binnen het rode zoete puntsegment. Het grote voordeel ten opzichte van het bestaande hoofdras in de markt is de snellere doorkleuring. Hierdoor is een leverings-voorspelling betrouwbaarder af te geven en we zien een grote uniformiteit binnen elke oogst.

Rivato is een generatief ras, waardoor het ras met zijn zetting geen problemen heeft. Het advies is dus: lekker op groei werken. Investeren in wortels voor een goede basis en mooi eindresultaat.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie? Neem dan contact op met uw De Ruiter accountmanager.

Rivato