Merlice: productietijger onder sensoren

Merlice is al jaren het hoofdras in groftros. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kwekerij Zadelears Boogaert – lid van Coöperatie DOOR en teler van Prominent – al 5 seizoenen op rij dit ras teelt vanwege de hoge productie. Mede-eigenaar en teeltmanager Vincent van Niel vertelt meer over Merlice en zijn samenwerking met De Ruiter.

Vincent: ‘Wij telen Merlice hier op 9,25 hectare. Wij hebben dit seizoen op 19 oktober gezaaid en op 10 december geplant. Merlice wordt op Maxifort geënt. Merlice is echt een productieknaller met een goed uithouding vermogen het hele teeltseizoen. Dat betekent dat Merlice in de zomer heel productief is, maar zeker ook in het najaar.’

Vincent van Niel van Zadelears Boogaert

Advanced Precision Horticulture
De Ruiter doet op dit moment op verschillende locaties, waaronder het De Ruiter Experience Center, proeven met verschillende sensoren. In het project Advanced Precision Horticulture (APH) worden er enorm veel gegevens verzameld: wat weegt een plant, wat is het vocht in de mat, maar ook productieresultaten worden mee genomen. In dit project is Zadelears Boogaerds één van de partners waarmee De Ruiter samenwerkt

APH bij Zadelears Boogaerds

Vincent vertelt: ‘Vanuit De Ruiter wordt bij ons het APH-project van a tot z begeleid. De mensen van De Ruiter verwerken alle gegevens, zodat die overzichtelijk in een dashboard komen. Ze hangen de meters en weegschalen op en zorgen dat alles verder goed verloopt.’

De Ruiter heeft al heel veel data beschikbaar over Merlice, juist omdat het al jaren zo’n succesvol ras is. Maar die kennis en ervaring wil het team graag nóg verder uitbreiden. Het APH-project levert meer inzichten en onderbouwt diverse teeltstrategieën.

Inzicht en conclusies
‘Wij hebben nu op een afdeling Merlice twee weegschalen en vijftien sensoren. Die meten dagelijks exact het plantgewicht, de temperatuur en de luchtvochtigheid. De uitkomst geeft meteen een goed inzicht in de plant op dat moment: komt hij op adem of is hij net aan het uitlopen? Bijvoorbeeld bij weersverandering zie je Merlice uitlopen; dan weet je dat je de water strategie moet aanpassen.  Of als er zich afwijkende omstandigheden aandienen, zoals bijvoorbeeld heel warm weer, zie je meteen wat er gebeurt met de plant. Als ik de schermen dicht doe om de straling te verminderen en de luchtvochtigheid op peil te houden, zie ik direct hoe de Merlice plant reageert.’

Vincent besluit: ‘Met de sensoren weet je meer over warmte, straling en wat Merlice verdampt. Dat geeft een goed inzicht en conclusies over de teeltstrategie. Maar ik denk dat het nog wel even duurt voor je de hele strategie aan die data op kunt hangen.’