Tomimaru Muchoo - czerwiec

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych menedżerów kont.

Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Bayer group, jej pracowników lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Bayer group nie udziela żadnych gwarancji co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych i innych czynników. Firma Bayer group nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.