Tomimaru Muchoo podkładka Maxifort - kwiecień

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych menedżerów kont.

Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.